חוק מזונות

כיום במדינת ישראל דיני מזונות האישה כפופים למערכת הדין האישי החל על בני הזוג בהתאם לדתם וזאת מכח החוק לתיקון דיני המשפחה ( מזונות ), תשי"ט – 1959 ובשונה ממזונות ילדים אותן ניתן לתבוע היכן שנוח ועל פי בחירה.

בעבר הועלתה הצעת חוק לחקיקת חוק מזונות אזרחיים אשר לבסוף לא עברה בכנסת. חקיקת חוק מזונות אזרחיים יש בה כדי ליצור שוויון בין המינים.
כיום ההלכה מציבה רף מינימום בחישוב דמי מזונות ילדים הנע בסך של 1,300-1,450 ₪ לילד.

חישוב המזונות משתנה בין ערכאה לערכה. ישנם שופטים אשר לשיטתם דמי המזונות המינימליים ההכרחיים כוללים רכיב מדור והשתתפות בהוצאות מדור, ומנגד, ישנם שופטים אשר נוהגים לפסוק רכיב מדור בנוסף.
( מדור = רכיב בעבור דיור הילדים המשול ל 30% משכ"ד בעבור ילד אחד, 40%-50% משכ"ד בעבור 2 ילדים ומעלה, הוצאות מדור = הוצאות שוטפות: ארנונה, מים, חשמל, כבלים… ).

מעבר לסכום המזונות המינימליים, במסגרת חישוב מזונות הילדים ניתן לתבוע צרכים שאינם מוגדרים כהכרחיים ואשר בגינם יחוב האב בהתאם לכושר השתכרותו ובהתאם לרמת הוכחת כושר השתכרותו וההוצאה הכספית בפועל המקיימת רמת מחייה כנתבע, כדוגמא: חוגים, העשרה, בילויים, חופשות, טיולים לחו"ל וכד'.

כיום אין בחוק הגדרת סכום מזונות מינימום ואף אין חוק " מזונות מינימום" ואולם, הפסיקה הכירה בסכום מזונות מינימאלי בעבור מזונות ילדים אותו יש לפסוק אף באם האב מרצה מאסר בבית כלא ואינו זמין ופנוי לעבוד ולהשתכר על מנת לשאת במזונות ילדיו.

לעיתים חיוב במזונות ילדים מינימאלי יגרור בנוסף חיוב במדור מינימאלי קרי, 30% בעבור ילד אחד בעבור עלות שכ"ד המשולם בגין דירת המגורים וכן בהתאמה 30% מעלות ההוצאות השוטפות הנלוות לשכ"ד.

כאמור, ישנם שופטים אשר לשיטתם סכום המזונות המינימלי טומן בחובו את עלות המדור והוצאות המדור וישנם שלא ועל כן אין הלכה פסוקה וקבועה בעניין, והכל תלוי נסיבות ותלוי בשופט הדן בתיק ואשר ייתכן ויפסוק סכום מזונות מינימום.