מזונות משקמים

חיים יחד כידועים בציבור? בעת פרידה, יכול ותעלה הסוגיה של מזונות משקמים. בשונה ממזונות של אישה נשואה, זכותה של ידועה בציבור למזונות, אינה ניתנת באופן אוטומטי, אלא נוצרת בעיקר במקרים של תלות כלכלית בבן הזוג. מתי זוג נחשב כידוע בציבור? מתי קמה הזכות של מזונות משקמים וכיצד נקבע גובה התשלום?

ראשית דבר – מי הם ידועים בציבור?

ידועים בציבור הוא מונח משפטי המתייחס לבני זוג אשר מקיימים קשר זוגי ומשק בית משותף אך הם אינם נשואים. הגדרה זו, ראוי לציין היא רחבה מאוד וכוללת גם בני זוג אשר אינם חיים יחד, כל עוד יש במערכת היחסים שלהם סממנים אחרים של שיתוף. בעבר הלא רחוק, מדובר היה במיעוט קטן של זוגות, אשר לא נישאו בשל מניעה הלכתית (למשל, זוג מעורב) אולם כיום המצב שונה לחלוטין וזוגות רבים, צעירים ומבוגרים, בוחרים שלא להינשא ולחיות זה עם זו במסגרת הגדרה זו של ידועים בציבור.

עם העלייה במספרם של ידועים בציבור בישראל, הלך והשתפר גם מעמדם המשפטי וכיום, זוגות ידועים בציבור זכאים למרבית הזכויות הניתנות לזוגות נשואים, החל מקבלת קצבאות והטבות על ידי המוסד לביטוח לאומי וכלה בזכויות ירושה. כמו כן, ידועה בציבור יכולה להיות זכאית גם לתשלום מזונות משקמים, במקרה של פרידה מבן הזוג.

כידוע, אישה נשואה זכאית למזונות מבעלה בתקופת הנישואים ומדובר בזכות הניתנת לכל אישה נשואה, מעצם הסטטוס. ידועה בציבור, בשונה מאישה נשואה, תהיה זכאית למזונות רק בעת פרידה וזכות זו איננה אבסולוטית, אלא נוצרת במצב של תלות כלכלית בבן הזוג ומכאן שמה – מזונות משקמים.

מטרתם של המזונות המשקמים היא לסייע לבת הזוג לעמוד על רגליה מבחינה כלכלית ולהסתגל לחיים עצמאיים, ללא התמיכה הכספית של בן הזוג, אשר קיימה אותה עד כה. משום כך, הזכות לקבלת מזונות משקמים, מותנית בקיומה של תלות כלכלית ומדובר, חשוב לומר, בתלות משמעותית, עד כי הפרידה מותירה את בת הזוג ללא אמצעי קיום נאותים והיא זקוקה אפוא לסיוע כלכלי.

כיצד יקבע סכום המזונות?

מזונות משקמים נועדו, כאמור, לשקם את מצבה הכלכלי של ידועה בציבור לאחר הפרידה מבן הזוג. משכך, מדובר לרוב בתשלום חד פעמי שיוטל על בן הזוג, או במספר תשלומים חודשיים לתקופה מוגבלת אשר תוגדר מראש. גובה הסכום והיקפו, נקבע בכל מקרה לגופו על פי נסיבותיו, כאשר נהוג לבחון מספר נתונים, כגון: משכו של הקשר בין בני הזוג, טיבה של מערכת היחסים והתלות הכספית, כמו גם את מצבם הכלכלי של בני הזוג עת שנפרדו. גיל, מצב בריאותי, השכלה ופוטנציאל השתכרות, גם הם פרמטרים אשר יכולים להשפיע על עצם זכאותה של ידועה בציבור למזונות ועל היקפו של התשלום שתקבל מבן הזוג.

חשוב לציין, כי היה ולבני הזוג יש ילדים משותפים, הרי שיש לקבוע תשלום מזונות ילדים וחובה זו של האב כלפי הילדים היא מוחלטת ואינה ניתנת לעוררין. כלומר, בית המשפט יטיל על האב חיוב במזונות ילדים, בין אם יקבע לאם מזונות משקמים ובין אם לאו.