ידועים בציבור

הסכם ידועים בציבור מומלץ בחום לערוך אצל עו"ד העוסק בתחום דיני המשפחה או גישור גירושין. לאופן ניסוח ההסכם חשיבות רבה ומונעת ברוב המקרים התדיינויות ומחלוקות משפטיות מיותרות.

ידועים בציבור מוכרים הן בפסיקה והן בחקיקה ורוכשים זכויות זה ברכוש זה, במידה ויוכיחו כוונת שיתוף בהתייחס לרכוש אשר נצבר במהלך הקשר. על מנת למנוע חיכוכים מיותרים באשר לרכוש הצדדים יש לערוך הסכם ידועים בציבור המגדיר ומתחם את גבולות השיתוף ביחס לרכוש. בהסכם ידועים בציבור אף ניתן להגדיר את אופן חלוקת הרכוש שייצבר במהלך הקשר.

הסכם ידועים בציבור מאד חשוב במקרה שאחד מהצדדים הולך לעולמו ולכן חשוב בנוסף להסכם ידועים בציבור גם לערוך צוואה.
בהסכם ידועים בציבור ניתן ליצור הפרדה אבסולוטית ברכוש, לשתף בנכס ספציפי או לקבוע מנגנונים לאופן החיים המשותפים מבחינה כלכלית, ניהול חשבונות משותפים, מגורים משותפים וכו'.

הסכם ידועים בציבור בא להגן על בני שני בני הזוג ולקבוע מה יקרה בעת פירוד, שהרי להכרה בבני זוג כידועים בציבור יש השלכות ממוניות ומשפטיות מרחיקות לכת ולכן חשוב לעגן את היחסים בהסכם ידועים בציבור.

מומלץ כי הסכם ידועים בציבור יסדיר את חייהם המשותפים של בני הזוג בכל ההיבטים לרבות: רכוש, מזונות, פירוד וכו' ולא רק מהבחינה הרכושית.

מומלץ לאשר הסכם ידועים בציבור בבית המשפט לענייני משפחה על מנת שזה יתן להסכם תוקף של פסק דין. חשוב לדעת כי אין פרק זמן מוגדר שלאחריו נחשבים בני זוג כידועים בציבור מהות היחסים הוא שקובע וכי אף בני זוג שלא התגוררו תחת קורת גג אחת הוגדרו לאחרונה ע"י בית המשפט לענייני משפחה כידועים בציבור, אם מכלול הנסיבות הצביע על ניהול חיים משותפים.