גירושין בהריון

תהליך הפרידה הוא קשה ומורכב גם כך, על אחת כמה וכמה בהריון.

ככלל, אין מניעה הלכתית להתגרש בתקופת ההיריון ואולם, יש לצפות כי בית הדין הרבני יבקש לדחות את ההחלטה ולבצע את הגט לאחר הלידה מתוך מחשבה כי תקופת ההיריון היא תקופה רגישה ומתוחה ממילא וכן, מתוך ציפייה כי הוולד החדש יביא לשלום בית בין הצדדים.

על כן, בדרך כלל בהליכי גירושין בהריון לא נהוג להגיש בתחילה את תביעת הגירושין אלא ראשית, יהיה נכון יותר להגיש תביעות בעבור יתר הנושאים כגון: רכוש, משמורת, מזונות ילדים (ככל שישנם) ומזונות אישה.

על פי הדין העברי, במהלך שלושת החודשים שלאחר הגירושין על האישה להימנע מנישואין לגבר אחר. תכליתה של תקופת שיהוי זו נובעת מן הצורך היא למנוע מחלוקת באשר לזהותו של אבי הילד ותקפות אבהותו. במילים אחרות, למנוע מצב של גירושין בהריון מהבעל הראשון (שאינו אבי הוולד) וחיובו במזונות של קטין אשר אינו פרי חלציו תוך נישואין לבעל השני אשר למעשה הביא להפריית האישה ולעיבורה והוא אבי הוולד האמיתי.

לעיתים מגיעות אלינו נשים בהריון אשר אינן נשואות ולהן חבר לחיים אך הן אינן בטוחות בדבר זהות אביו הביולוגי של העובר. במצב שכזה ניתן להגיש תביעת אבהות לבית המשפט לענייני משפחה כנגד האב המיועד ולבקש מבית המשפט שייתן צו אשר באמצעותו ניתן יהיה לגשת לבית חולים ולבצע בדיקת סיווג רקמות.

ומה לגבי הקשר עם הרך הנולד?

משיקולים של טובת הילד אנו ממליצים לשים בצד את הרגשות האישיים על מנת לאפשר את מעורבות האב בלידת התינוק ובהמשך, מעורבותו בשגרת חייו של הקטין.

בעבר הייתה קיימת תפישה לפיה לא ניתן לעשות הסכם לגבי ילד שטרם נולד ואולם, תפישה זו השתנתה באחרונה אל עבר החשיבה כי אישור הסכם בעת ההיריון עולה בקנה אחד עם עקרון טובת הילד ועל כן, נפסק כי יש מקום כבר בעת ההיריון ליתן תוקף ומעמד משפטי לזכויותיו וחובותיו של כל אחד מן ההורים כלפי העובר, ילדם העתידי של הצדדים.

על כן, מומלץ להגיע להסכמה אודות דמי המזונות והסדרי הראיה של התינוק כבר בזמן ההיריון ובכך ליצור ביטחון ותיאום ציפיות בין הצדדים מראש. ההסכם יכלול התייחסות מיוחדת להריון לרבות, תאריך הלידה המשוער של התינוק והשתתפות האב בצרכים מיוחדים הנחוצים לאישה בזמן ההיריון (לדוגמא: בדיקות רפואיות מיוחדות).

אנו ערים לכך שפרידה או גירושין באופן כללי אינם חוויה נעימה במיוחד ובפרט בזמן היריון.

על כן, לפני שיינקטו צעדים אשר יש להם השלכות ארוכות טווח לחייך ולחיי התינוק שבדרך, אנו ממליצים לך להתייעץ עם עורך דין המתמחה בענייני משפחה ובמקביל, לגייס תמיכה רגשית מבני המשפחה בכדי לסייע לך, יד ביד, להיערך ולהגן באופן ראוי על זכויות התינוק וזכויותיך שלך.

אנו כאן לרשותך בכל שאלה 03-7365050