מזונות ילדים – פערים של אלפי שקלים בין בתי המשפט השונים

סוגיית מזונות הילדים היא סוגיה כלכלית משמעותית מאוד בהליך הגירושין, שהרי מדובר בתשלום חודשי אשר ישלם האב לאם, עד אשר יגיעו הילדים לגיל הבגרות. לצד בחינת היקף צרכי הילדים ורמת ההשתכרות של האב, מתברר כי לסוגיה מורכבת זו ישנו נדבך נוסף והוא באיזה בית משפט מגישים את התביעה: המאגר המשפטי תקדין ערך בדיקה ומצא הבדלים משמעותיים מאוד בין סכומי מזונות הילדים שנפסקו בבתי המשפט השונים.

 

מזונות ילדים – הסבר קצר

לפני שנצלול אל הגילוי המרתק של הפערים בפסיקת מזונות הילדים, חשוב שנבין במה מדובר. מזונות ילדים היא חובת האב לדאוג לצרכי ילדיו, כאשר ישנה הבחנה בין מזונות הכרחיים לבין מזונות מדין צדקה. האב מחויב באופן אבסולוטי לדאוג לצרכים מן הסוג הראשון וחובה זו מוטלת עליו בלבד. מדובר בצרכים בסיסיים כגון קורת גג, הוצאות חינוך, בריאות וכיו"ב. לעומת זאת, חיוב במזונות מדין צדקה מתייחס לצרכים שאינם הכרחיים כמו טיולים יקרים או בגדי מותגים. חיוב זה  יוטל בהתאם ליכולת הכלכלית של האב ואם ידה של האם משגת, יכול ויוטל עליה לשאת בחלק מחיוב זה.

 

ככלל, קביעת גובה דמי מזונות הילדים תתבצע על בסיס היקף הצרכים של הילדים ועליה להתאים גם למצבו הכלכלי של האב, אשר נבחן על פי רמת השכר הנוכחית, פוטנציאל השתכרות וקיומם של נכסים נוספים המשפיעים על מצבו הכספי. עם זאת, אנו רואים לצד הפרמטרים הידועים של קביעת גובה מזונות הילדים, ישנם הבדלים בין בתי המשפט בפסיקת סכום המזונות.

 

פערים בפסיקת המזונות בין בתי המשפט השונים

המאגר המשפטי תקדין ערך לפני מספר חודשים בדיקה של מעל ל2,000 תיקי מזונות ומצא פערים משמעותיים בין הסכומים של מזונות ילדים, אשר נפסקו בבתי המשפט השונים. נתון זה מוסיף נדבך חשוב לסוגיית מזונות הילדים אשר מהווה גם כך חלק חשוב ומהותי בתיקי גירושין.

 

ההבדלים בין בתי המשפט מתייחסים הן לפסיקה בתיק מזונות (אשר יכול לכלול מספר ילדים) והן לפסיקה עבור דמי מזונות לכל ילד. חשוב לציין, כי ההבדלים שנמצאו היו משמעותיים למדי והגיעו לעיתים עד לפער של 2,000 ₪ כאשר מדובר בפסיקה של תיק מזונות וכאשר משווים את סכום המזונות הממוצע לילד, נמצאו גם פערים משמעותיים הנעים בין 200-800 ₪ לילד. מצב דברים זה בהחלט מעלה שאלה מדוע קיימים הפערים הללו בין בתי המשפט השונים והאם לא רחוק היום שבו בין השיקולים השונים בתביעת מזונות ילדים, יהיה צורך גם לשקול לאיזה בית משפט לפנות בסוגיה זו.

 

הסכם מזונות ילדים – דרך המלך

השיקולים השונים העומדים בבסיס קביעת גובה דמי המזונות והפער בין הפסיקות של בתי המשפט, מבהירים עד כמה זה חשוב וכדאי לבני הזוג להגיע לכדי הסכמה בסוגיה זו ולהימנע מהתדיינות בערכאות. ניתן לנהל באמצעות עורכי הדין, משא ומתן הוגן ומכובד על כל ענייני הגירושין, לרבות על סכום מזונות הילדים ולחתום על הסכם מסודר.

 

חתימה על הסכם מזונות ילדים, חוסכת לבני הזוג את העלויות הכספיות הכרוכות בניהול תביעה בבית המשפט, כמו גם זמן יקר בהמתנה למועדי הדיון. מעל הכל, גיבוש הסכמות הדדיות, מאפשר לבני הזוג להרגיע את הכעסים אחד כלפי השנייה, לסיים את הליך הגירושין בצורה נעימה יותר ולקיים מערכת יחסים הורית תקינה ומכובדת.