חישוב דמי מזונות

חישוב דמי מזונות נעשה בכל מקרה על פי נסיבותיו, ואין מדובר בנוסחה מתמטית קבועה. בין אם ההכרעה מונחת לפתחו של בית המשפט, ובין אם היא נדונה בין הצדדים בניסיון להגיע להסכם גירושין, ישנם כמה פרמטרים יסודיים בעניין זה:

  • גיל הילדים – קיים הבדל בחיוב המשתנה לפי קבוצות גיל (עד גיל 6, בגילאי 6-15, בגילאי 15-18 ובבני זוג יהודים, אשר ילדיהם צפויים להתגייס לצבא או לשירות לאומי, ישנה גם התייחסות בד"כ למזונות עד גיל 21).
  • צרכי הילדים – צרכי הילדים מתחלקים למזונות הכרחיים ומזונות מדין צדקה, ובהתאם לדין האישי שחל על ההורים (בקורלציה לגיל הילדים).
  • הכנסות ההורים – מהי הכנסת ההורים וכמה הכנסה פנויה נותרת בידי ההורה המשלם את המזונות לצורך מחייתו. ישנה חשיבות בעניין זה למיצוי פוטנציאל השתכרות, ולא בהכרח רק למצב הכלכלי הנוכחי.
  • הסדרי המשמורת – בשנים האחרונות אנו רואים השפעה הולכת וגוברת של הסדרי המשמורת וזמני השהייה על חישוב מזונות הילדים. בעיקר במקרים של משמורת משותפת, אך לא רק.

כמה זה יוצא בפועל? ובכן, למרות שכל מקרה איננו דומה לקודמו, ניתן להתחיל חישוב דמי מזונות עם כלל אצבע שנקבע בפסיקה, לפיו צרכיו של קטין בישראל לגבי מזונות מינימאליים מוערכים בסך של 1,300-1,400 שקלים. בתי המשפט לא יפסקו (אלא במקרים חריגים) מזונות אשר יהיו נמוכים מרף זה.

נשמח לעזור לך בחישוב דמי המזונות. ניתן להשאיר פרטים בטופס או ליצור איתנו קשר בטלפון 03-7365050

במאמר מוסגר יודגש כי יש להתחשב גם במספר הילדים וגילם. קביעת מזונות ילדים לא נעשית על ידי חישוב מתמטי-לינארי של מכפלת הצרכים במספר הילדים, וזאת בהתאם לכלל הידוע של "נר אחד, נר לרבים".

אולם קיימת חזקה עובדתית שנקבעה בפסיקה לפיה עלות הצרכים הבסיסיים של קטין בישראל, לא כולל מדור וחינוך, הינה 1,300-1,400 שקלים. זאת, ככל שהילד שוהה את עיקר זמנו אצל אחד מההורים (ולא מצב של משמורת משותפת).

לסכום המזונות מצטרף תדיר חלקו של הקטין במדור (מגוריו). החישוב נעשה לרוב לפי 30% מעלות המדור עבור ילד אחד, 40% עבור שני ילדים ו-50% עבור שלושה ילדים. לדוגמה, אם הקטינים והאמא מתגוררים בשכירות בגובה של 6,000 שקלים לחודש, ויש לבני הזוג שני ילדים, לסכום המזונות של הילדים יש להוסיף סך של כ-2,400 ₪ בגין חלקם במגורים.

מגמת שוויון במזונות ילדים

דיני המשפחה בישראל אינם מנותקים מהתמורות הכלכליות והחברתיות של האוכלוסייה במדינה. ראשית, אבות רבים מעוניינים להיות מעורבים באופן רחב בחיי ילדיהם גם לאחר הגירושין, ואינם מוכנים להסתפק בזמני שהות קצרים. נהפוך הוא. חלק ניכר מהם מבקש ואף מקבל משמורת משותפת.

שנית, הפערים הכלכליים בין גברים לנשים נמצאים במגמת צמצום. אימהות מפתחות קריירות מצליחות, אשר מצד אחד מפחיתות את תלותן הכלכלית באב, ומצד שני אינן מאפשרות להן לוותר על נוכחות בעבודה ובמשרה מלאה (ויוצרות מגמה שוויונית בזמני השהות).

בתי המשפט חיים בתוך עמם וחישוב מזונות ילדים ב-2020 נותן משקל רב גם להכנסות האם מכלל מקורותיה, וגם להסדרי המשמורת בין ההורים הגרושים. עד כדי פסק דין תקדימי שניתן לאחרונה בבית המשפט העליון, בו בוטלו מזונות ילדים כליל לאור התקיימותם של תנאים ספציפיים (משמורת משותפת, הורים בעלי שכר זהה וילדים שאינם קטני קטינים).

מגמת השוויון צריכה להילקח בחשבון בכל הליך של חישוב דמי מזונות. בין אם הצדדים עומדים להתדיין בערכאות ובין אם הם מבקשים להגיע לפשרות בהסכם גירושין.

קראו על פסק הדין החדש העוסק בהפחתת מזונות ילדים!

מסמכים לתביעת מזונות ילדים

כאמור מעלה, הסכום המינימלי למזונות עומד כיום על סדר גודל של 1,300-1,400 שקלים לכל ילד. סכום זה נקבע כמספק את הצרכים הבסיסיים של הילד. במידה שהאם מבקשת דמי מזונות גבוהים יותר במסגרת תביעת המזונות, עליה להציג מסמכים רלוונטיים, התומכים בתביעתה. זכרו כי תביעה למזונות היא תביעה כספית שיש להוכיחה, והוכחה כאמור נעשית בראיות.

החל ממסמכים המעידים על היכולת הכלכלית שלה ושל האב (תלושי שכר, תדפיסי חשבון בנק, דוחות כרטיסי אשראי, מקורות הכנסה נוספים וכו'), דרך אסמכתאות בדבר הוצאות המחייה ובראשם עלות המדור (שכר דירה או תשלום משכנתא) וכלה בראיות בגין הוצאות נוספות כגון מזון, ביגוד והנעלה, צרכי חינוך, צרכים רפואיים וכיו"ב.

מה בין הסדר המשמורת לסכום המזונות?

בעבר, בעת גירושין, היו הילדים עוברים תמיד לחזקת האם. האב היה משלם דמי מזונות מלאים, שהרי האם נשאה במרבית ההוצאות עבור הילדים. אולם בשנים האחרונות אנו רואים זוגות רבים אשר מחליטים להתגרש ובוחרים במשמורת משותפת. במסגרתה הם חולקים את החזקה על הילדים שווה בשווה ומכאן גם ההוצאות בגינם.

בתי המשפט לענייני משפחה נהגו להפחית את דמי המזונות שהוטלו על האב במשמורת משותפת בשיעור של כ-25%. לאחרונה, כפי שצוין לעיל, חלה התפתחות משמעותית נוספת בעניין זה, משבית המשפט העליון קבע הלכה חדשה לפיה במשמורת משותפת, שני ההורים נושאים בחובת תשלום מזונות הילדים. ונאמר שוב – ישנו קשר הדוק בין הסדר המשמורת לגובה המזונות, ויש לקבל ייעוץ משפטי מקצועי בסוגיה זו על מנת לעמוד על מלוא זכויותיכם.

שינוי גובה המזונות – האם זה אפשרי?

אחת השאלות החשובות שעולות בסוגיה של מזונות ילדים, הנה האם ניתן לשנות את סכום המזונות שנקבע. לכאורה, אנו מכירים את עקרון סופיות הדיון, אשר קובע כי אין לדון עוד בעניין שנפסק לגביו וישנו פסק דין חלוט. מצד שני, מערכת המשפט מודעת לכך שבכל הנוגע לטובתם של קטינים, יש לאפשר דיון מחדש בסוגיות כגון משמורת ומזונות, כדי לשמור על רווחתם.

זאת גם במקרה שבו דמי המזונות נקבעו בהסכמה בין בני הזוג וגם כאשר בית המשפט הוא זה שהכריע בעניין. פירושו של דבר הוא כי ניתן לשנות את דמי המזונות שנקבעו, הן להפחיתם והן להגדילם, ובתנאי כי חל שינוי נסיבות מהותי. לרוב, מדובר בשינוי משמעותי במצבו הכלכלי של מי מהצדדים, למשל עקב פיטורים, תאונה, מחלה, או ילד חדש, או שינוי בצרכי הילדים, אשר לא ניתן היה לצפות אותו מראש.