חישוב דמי מזונות

חישוב דמי המזונות נעשה בכל מקרה על פי נסיבותיו ואין המדובר בנוסחה מתמטית קבועה, כאשר בפני בית המשפט עומדים שני שיקולים מרכזיים: רמת ההכנסה של ההורים והיקף צרכי הילדים. יחד עם זאת, בית המשפט לא יפסוק דמי מזונות נמוכים מרף המינימום העומד כיום (בשנת 2017) על סך של כ,1400 ₪ לילד.

קראו על פסק הדין החדש העוסק בהפחתת מזונות ילדים!

מסמכים לתביעת מזונות ילדים

כאמור מעלה, הסכום המינימלי למזונות עומד כיום על סדר גודל של 1,400 ש"ח לכל ילד. סכום זה נקבע כמספק את הצרכים הבסיסיים של הילד ולכן, עת מבקשת האם דמי מזונות גבוהים יותר במסגרת תביעת המזונות, עליה להציג מסמכים רלוונטיים, התומכים בתביעתה. למשל, מסמכים המעידים על היכולת הכלכלית שלה ושל האב: תלושי שכר, תדפיסי חשבון בנק ודוחות כרטיסי אשראי. כמו כן, יש לצרף אסמכתאות בדבר הוצאות המחייה ובראשם עלות המדור (שכר דירה או תשלום משכנתא), מזון, ביגוד והנעלה, צרכי חינוך, צרכים רפואיים וכיו"ב.

נשמח לעזור לך בחישוב דמי המזונות. ניתן להשאיר פרטים בטופס או ליצור איתנו קשר בטלפון 03-7365050

מה בין הסדר המשמורת לסכום המזונות?

בעבר, בעת גירושין, היו הילדים עוברים תמיד לחזקת האם ועל כן האב היה משלם דמי מזונות מלאים, שהרי האם נשאה במרבית ההוצאות עבור הילדים. בשנים האחרונות, יותר ויותר זוגות אשר מחליטים להתגרש, בוחרים במשמורת משותפת, אז הם חולקים את החזקה על הילדים שווה בשווה ומכאן גם ההוצאות בגינם. משכך, בתי המשפט לענייני משפחה נהגו להפחית את דמי המזונות שהוטלו על האב בשיעור של כ25%. לאחרונה, חלה התפתחות משמעותית בעניין זה משבית המשפט העליון קבע הלכה חדשה על פיה במשמורת משותפת, שני ההורים נושאים בחובת תשלום מזונות הילדים. על כן אנו רואים אפוא כי ישנו קשר הדוק בין הסדר המשמורת לגובה המזונות ויש לקבל ייעוץ משפטי מקצועי בסוגיה זו על מנת לעמוד על מלוא זכויותיכם.

שינוי גובה המזונות – האם זה אפשרי?

אחת השאלות החשובות שעולות בסוגיה של מזונות ילדים, הנה האם ניתן לשנות את סכום המזונות שנקבע. מצד אחד, אנו מכירים את עקרון סופיות הדיון, אשר קובע כי לא ניתן לדון עוד בעניין שנפסק לגביו וישנו פסק דין חלוט. מצד שני, מערכת המשפט מכירה בכך כי בכל הנוגע לטובתם של קטינים, יש לאפשר דיון מחדש בסוגיית המשמורת והמזונות, כדי לשמור על רווחתם. זאת גם במקרה שבו דמי המזונות נקבעו בהסכמה בין בני הזוג וגם כאשר בית המשפט הוא זה שהרגיע בעניין. פירושו של דבר הוא כי ניתן לשנות את דמי המזונות שנקבעו, הן להפחיתם והן להגדילם ובתנאי כי חל שינוי מהותי בנסיבות. לרוב, מדובר בשינוי משמעותי במצבו הכלכלי של מי מהצדדים, למשל עקב פיטורים, תאונה, מחלה, או ילד חדש, או שינוי בצרכי הילדים, אשר לא ניתן היה לצפות אותו מראש.