ייפוי כח מתמשך

מדובר באחד הנושאים החשובים ביותר עבור כל אחד מאיתנו: מי ידאג לנו כאשר לא נוכל לדאוג לעצמנו? עקב מחלה, תאונה או כל אירוע פיזי/נפשי אחר. והתשובה היא: עריכת ייפוי כח מתמשך, מסמך משפטי אשר במסגרתו, נמנה אדם יחיד או מספר אנשים שיטפלו בענייננו כאשר לא נוכל לעשות כן.

מהו ייפוי כח מתמשך?

זהו מסמך באמצעותו אנו מחליטים מי יקבל עבורנו בעתיד, החלטות בנושאים שונים, כאשר אנו לא נהיה במצב פיזי או נפשי מתאים לדאוג לענייננו. ייפוי כח מתמשך יכול להתייחס לכלל היבטי החיים או לתחומים מסוימים. למשל, ישנו מי שמעוניין למנות מיופה כח בתחום הרפואי בלבד או בתחום הרכוש בלבד וישנם אחרים המבקשים לערוך ייפוי כח מתמשך כולל. נדגיש כי לשם עריכת מסמך זה, יש לפנות לעורך דין אשר קיבל הסמכה מיוחדת לעניין זה והוא זה אשר ינסח את ייפוי הכח בהתאם לרצוננו ולדרישות החוק.

תוכנו של ייפוי הכח

בעת עריכת ייפוי כח מתמשך, אנו נקבע את היקף הסמכויות של מיופה הכח וכן, נוכל להתוות במסמך הנחיות וכללים באשר לאופן קבלת ההחלטות עבורנו. המשמעות היא כי אנו יכולים לצמצם או להרחיב את שיקול הדעת של מיופה הכח בכל עניין ונושא, בהתאם להעדפותינו. עוד נוסיף כי החוק מאפשר למנות מיופה כח אחד או מספר אנשים. כך ניתן למנות למשל, אדם אחד לתחום הרפואי, אשר יקבל החלטות עבורנו בדבר טיפולים רפואיים, בחירת הרופא וכיו"ב ומיופה כח אחר לענייני הרכוש, אשר ידאג לאינטרסים הכלכליים שלנו.

תוקפו של ייפוי כח מתמשך

מייפה הכח עצמו הוא זה אשר קובע מתי מסמך זה ייכנס לתוקפו, כלומר מהו המועד שבו יש לראות בו כמי שאינו יכול לקבל החלטות עבור עצמו ומייפה הכח נכנס לנעליו. כמו כן, יקבע מייפה הכח באלו תנאים יבוטל ייפוי הכח. עורך הדין המנסח את המסמך, יברר עם מייפה הכח מהם רצונותיו המדויקים בעניין תוקפו של ייפוי הכח וידאג להביאם לידי ביטוי בעת עריכת המסמך. להיבט זה חשיבות עליונה משום שבהעדר הוראות ברורות בדבר תוקפו, מיופה הכח יידרש לפנות לקבלת חוות דעת רפואית אשר זו תקבע את כשרותו או אי כשירותו של מייפה הכח.

מהו ההבדל בין ייפוי כח מתמשך לאפוטרופסות?

מינוי אפוטרופוס נעשה על ידי צד ג' ובמקרים רבים הבקשה לבית המשפט מוגשת כאשר מצבו של החסוי כבר הדרדר. אי לכך, היכולת להשפיע על זהות האפוטרופוס ועל אופן קבלת ההחלטות שלו היא קטנה מאוד. להבדיל, ייפוי כח מתמשך, אנו עורכים בעודנו בריאים וצלולים והבחירה של מיופה הכח היא שלנו בלבד. במסגרת המסמך נוכל לקבוע מתי זה ייכנס לתוקפו, מתי יבוטל וכן הנחיות ברורות באשר לאופן קבלת ההחלטות של מיופה הכח עבורנו.

מעוניינים לערוך ייפוי כח מתמשך? פנו אל עו"ד אמיר זבולון, אשר הנו מומחה לדיני משפחה ובין עורכי הדין אשר קיבלו הסמכה ייחודית לעריכת ייפוי כח מתמשך. כמו כן, עו"ד זבולון הנו המייסד והמנהל של תאגיד האפוטרופסות אמירים שרותי אפוטרופסות, הפועל תחת הסמכה מלאה ממשרד הרווחה ומשרד האפוטרופוס הכללי שבמשרד המשפטים. משכך, לעוה"ד זבולון, ידע וניסיון מקצועי רב ואלו מאפשרים לו להעניק לכל לקוח את השירות המשפטי הטוב ביותר, בהתאמה אישית.