אפוטרופסות

אפוטרופוס הוא מי שמונה לדאוג לצרכיו וענייניו של אדם אחר, אשר אינו כשיר משפטית לעשות כן. אותו אדם נקרא בעגה המשפטית – חסוי ובדרך כלל מדובר בקטין אשר טרם מלאו לו 18 או בבגיר אשר אינו יכול לדאוג לעצמו, מפאת מצב פיזי או נפשי לקוי. מינוי אפוטרופוס נעשה על ידי בית המשפט, באמצעות בקשת מינוי המוגשת שלו. זו יכול שתוגש על ידי קרוב משפחה או נציג של היועץ המשפטי לממשלה.

אפוטרופסות – המקור החוקי

דבר החקיקה המסדיר את מוסד האפוטרופסות, הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962. חוק זה קובע באלו מקרים ימונה לאדם אפוטרופוס, מי רשאי למלא תפקיד זה, מהן סמכויותיו של האפוטרופוס וכיו"ב.

כמו כן, החוק מגן על זכויותיו של החסוי וקובע בין היתר כי בית המשפט ישמע את דעתו לפני מינוי אפוטרופוס, היה והחסוי מסוגל להבין את משמעות הדבר והוא יכול לבטא את דעתו בעניין. ואכן, בתי המשפט מקפידים ליישם הוראה זו וכאשר החסוי מסוגל להביע את עמדתו, תינתן לה משקל רב בהחלטת בית המשפט בעניין המינוי. זאת מתוך ההבנה כי מינוי אפוטרופוס היא פעולה הפוגעת בזכויות היסוד של האדם ועל כן אם החסוי יכול להביע את דעתו, יש לאפשר לו לומר אותה וראוי להתחשב בה בעת קבלת החלטה.

סוגי אפוטרופסות

ישנם למעשה שני סוגים של אפוטרופסות: גוף ורכוש. חלוקה זו נפוצה מאוד והיא נדרשת בעיקר כדי למנוע ניגוד אינטרסים ולהבטיח את טובתו של החסוי בכל היבט. נבהיר זאת באמצעות דוגמא:  אדם קשיש לקה בדמנציה והוא זקוק לאפוטרופוס שינהל את ענייניו. לקשיש יש שני בנים ובית המשפט ממנה אחד מהם להיות אפוטרופוס גוף ואת השני ממנה כאפוטרופוס רכוש. הבן הראשון ידאג לצרכיו הרפואיים של האב ויקבל בשמו החלטות רפואיות ואילו הבן השני ידאג לטפל בענייניו הכספיים של האב.

למותר לציין כי אם סבר בית המשפט כי מינוי הבנים לא יהיה לטובת החסוי, הוא רשאי למנות אדם שלישי, ניטרלי לגמרי, אשר ישמש אפוטרופוס כללי ויטפל בכל ענייניו של החסוי.

אפוטרופסות חשוב לומר, יכולה להיות קבועה או זמנית וישנם גם מקרים של מינוי חד פעמי, למשל, במסגרת הליך גירושין. לעיתים, בני הזוג מנהלים ביניהם מאבק משפטי ובית המשפט חושש כי טובת הילד תיפגע. במצב זה, ימנה לילד אפוטרופוס אשר ישמור על זכויותיו בהליך.

פנייה אל עורך דין אפוטרופוס

מינוי אפוטרופוס ייעשה על ידי הגשת בקשה לבית המשפט. זו צריכה להיות מנומקת היטב ומגובה במסמכים רפואיים מתאימים, המעידים על מצבו של החסוי. כמו כן, טרם הגשת הבקשה כדאי לקבל את הסכמתם של יתר קרובי המשפחה ושל האפוטרופוס המוצע, על מנת לזרז את הליך המינוי.

משכך, מומלץ מאוד שלא לטפל בבקשה באופן עצמאי, אלא לפנות אל עורך דין אפוטרופוס. עורך דין מנוסה, בעל ניסיון בתחום האפוטרופסות, יידע כיצד לנסח בקשה למינוי אפוטרופוס ולנמקה כהלכה, אלו מסמכים רפואיים לצרף לבקשה, הוא ידאג לקבל חוות דעת של מומחה רפואי אם יש בכך צורך וכיו"ב. כמו כן, היה וישנה מחלוקת בין בני המשפחה באשר למינוי אפוטרופוס, יוכל עורך הדין להסביר את חשיבות הפעולה ואת משמעויותיה ובמקרים רבים יש בכך כדי להסיר חששות והתנגדויות.