זכויותיה של האישה בהליך גירושין

הליך הגירושין מסמל את סיומו של הקשר הזוגי ופירוקו של התא המשפחתי ומדובר ללא ספק בחוויה קשה. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי להליך זה יש גם השלכות משפטיות וכלכליות רבות ולכן, חשוב להתנהל בו בזהירות ובחוכמה. המאמר שלפנייך מהווה מעין מדריך לגירושין, המפרט בהרחבה את זכויות האישה בגירושין.

משמורת ילדים והסדרי ראייה

כאם, יש לך יתרון מובהק בסוגיית משמורת הילדים. ראשית, בשל קיומה של חזקת הגיל הרך, אשר קובעת כי בעת גירושין, ילדים עד גיל 6 עוברים באופן אוטומטי לחזקת האם. שנית, בשל הגישה הכללית של הערכאות המשפטיות הרואות באם כהורה המרכזי ומשום כך, נדירים המקרים בהם יוכל הבעל לקבל משמורת מלאה על הילדים ללא הסכמתך. מתקיים דיון בעניין הסדרי הראייה? זהו המקום להציג את העדפותייך לגבי המועדים והשעות, על מנת שתוכלי לקיים באופן עקבי וללא קשיים את הסדרי הראייה של האב.  בתי המשפט רואים בחומרה הפרת הסדרי ראייה ולכן עליך לעשות כל שניתן כדי להימנע מכך.

ומה בדבר משמורת משותפת? אם מערכת היחסים בינך לבין האב נותרה תקינה למרות הפרידה ואתם מסוגלים לתקשר בצורה בריאה ושקולה זה עם זו, יש מקום לשקול משמורת משותפת. להסדר זה יכולה להיות השפעה טובה מאוד על הילדים ולצמצם את תחושת האובדן שהם חווים בשל הגירושין. שימי לב כי משמורת משותפת דורשת לא רק קשר טוב בינך לבין האב, אלא גם מסוגלות הורית וכלכלית מתאימה מצד שניכם וכן מגורים סמוכים זה אל זו ולמסגרות החינוך של הילדים.

מזונות ילדים

בעת קביעת גובה מזונות הילדים, בית המשפט מתייחס למספר פרמטרים: רמת הכנסתו של האב, לרבות פוטנציאל ההשתכרות שלו, היקף הצרכים של הילדים בהתחשב ברמת החיים אליה הורגלו וכן ישנה משמעות רבה להסדר המשמורת שנקבע. מדוע? משום שכיום נהוג להפחית

את דמי מזונות הילדים בשיעור של 25% במקרה של משמורת משותפת. אמנם, ההפחתה איננה אוטומטית ואם ישנם פערים כלכליים משמעותיים בינך לבין בן הזוג, סביר להניח כי בית המשפט יותיר את דמי המזונות על כנם או יורה על הפחתה נמוכה יותר בדמי המזונות.

מנגד, היה ואת והאב משתכרים שכר זהה או דומה ובחרתם בהסדר של משמורת משותפת, יוכל הבעל לטעון כי יש לבטל את חיוב המזונות וכי כל אחד מכם יישא בהוצאות הילדים כאשר הם בחזקתו. זוהי טענה חדשה יחסית אך היא התקבלה במספר מקרים בעבר ועל כן חשוב שתהיי ערה לאפשרות הזו ותשוחחי על כך עם עורך הדין.

הגדלה או הפחתה של דמי המזונות

רמת הכנסתך ירדה? צרכי הילדים השתנו באופן משמעותי? ייתכן ותוכלי לבקש את הגדלת דמי מזונות הילדים. בהעדר הסכמה בעניין זה מול האב, תידרשי לפנות לבית המשפט, אשר יבחן את טיב שינוי הנסיבות ובהתאם לכך יקבל החלטה. ככל שמדובר בשינוי מהותי במצבך הכלכלי או בשינוי בצרכי הילדים שלא ניתן היה לחזותו מראש, כך סביר יותר כי בית המשפט ייענה לבקשה.

בהתאמה, אם הכנסתו של האב נפגעה, יוכל הוא לבקש את הפחתת דמי המזונות ובית המשפט ייעתר לבקשה על בסיס טיבו של השינוי וכן על פי מצבך הכלכלי, בהשוואה למצבו של האב.

חלוקת רכוש בגירושין

זוגות רבים חותמים על הסכם ממון לפני החתונה או במהלך חיי הנישואים. אם זהו המקרה שלך, אזי סוגיה זו לא צריכה להוות כל קושי בגירושין, משחלוקת הרכוש נקבעה מבעוד מועד בהסכם הממון. אולם, אם לא נערך הסכם ממון, ייתכן ויתעוררו חילוקי דעות בינך לבין בן הזוג בעניין זה. אין ספק בכך כי הדרך היעילה ביותר לטפל בסוגיה זו, כמו ביתר ענייני הגירושין, היא בהסכמה. זהו המקום לנהל משא ומתן הוגן על אופן חלוקת הרכוש, כאשר כל צד נכון לעשות צעד לפשרה ולבסוף מגבשים הסכם משביע רצון.

לעניין זה חשוב לציין, כי לעיתים אחד מן הצדדים או שניהם, אינו נוהג בגילוי לב ומבצע פעולות לשם הסתרה או הברחת רכוש, בכדי לקבל יתרון כלכלי על הצד השני. צעדים אלו גורמים לרוב לנזק ועל כן כדאי להימנע מהם. כמובן כי אם יש מקום לחשוד כי בן הזוג פועל בכיוון הזה, ידעי את עורך הדין, על מנת שיוכל לנקוט בפעולות המשפטיות המתאימות ולהגן על האינטרס הכלכלי שלך בצורה הטובה ביותר.

הבעל מסרב לתת גט? יש מה לעשות!

סרבנות גט היא תופעה נפוצה והיא שכיחה יותר בקרב גברים, המסרבים למתן גט. אין ספק שזוהי סיטואציה לא נעימה ומכעיסה מאוד אך דעי כי יש מה לעשות. ראשית כל, תוכלי לפנות באמצעות עורך דין גירושין לבית הדין הרבני ולבקש כי יפעיל את סמכותו להטלת סנקציות שונות כנגד הבעל בשל סרבנותו. למשל, הוצאת צו עיכוב יציאה מן הארץ, עיקול חשבון הבנק ואף עונש מאסר.

כלי נוסף העומד לרשותך במאבק נגד סרבנות הגט, הוא הגשת תביעה למזונות. אם זו תתקבל, יוטל על הבעל חיוב חודשי אשר הוא ייאלץ לשלמו עד לפקיעת הנישואים. מצב זה מעניק לבעל תמריץ כלכלי משמעותי מאוד לשנות את דעתו ולהסכים למתן גט. סרבנות הגט נמשכת זמן רב? בדקי עם עורך דין גירושין את האפשרות להגיש תביעה נזיקית נגד בעלך, במסגרתה תדרשי פיצוי כספי על כל הנזקים שנגרמו לך עקב סרבנותו למתן גט.