הסכם ממון לפני נישואין

השיעור הגבוה של אחוז הגירושין, מביא כיום זוגות רבים לחתום על הסכם ממון לפני נישואין. זאת במטרה כדי למנוע הליך גירושין קשה ומורכב, היה ויחליטו להיפרד בעתיד. נכון, זוג מאוהב הנמצא ערב חתונתו, אינו סבור כי דרכיו ייפרדו, אולם מתוך ההבנה כי במקרה של גירושין, צפוי סכסוך כלכלי, בני הזוג מבקשים למנוע אותו ולכן בוחרים לחתום על הסכם ממון.

הסכם ממון – מה הוא?

זהו הסכם אשר צופה פני עתיד ומסדיר את אופן חלוקת הרכוש בין בני הזוג, במקרה של גירושין.

המטרה: למנוע מחלוקת כלכלית בין הצדדים במסגרת הליך הגירושין ולאפשר לבני הזוג להתמודד עם הסוגיות הנוגעות לילדים בלבד. על מנת להגשים מטרה זו, על הסכם ממון להתייחס

הן לרכוש הקיים של בני הזוג, ערב חתימת ההסכם והן לרכוש אשר עתיד להיות לבני הזוג.

מתי ניתן לחתום על הסכם ממון? החוק בישראל מאפשר לזוגות לחתום על הסכם ממון לפני נישואין, או לאחר החתונה, כאשר חלק ניכר מן הזוגות, מעדיפים לערוך את ההסכם לפני החתונה. זאת על מנת להסדיר את הנושא הרגיש אך החשוב הזה לפני שהם לוקחים את הצעד ונישאים זה לזו. כך יכולים בני הזוג להתרכז בחוויה המרגשת של החתונה ולהיות רגועים ובטוחים כי בחירתם לחיות יחד נובעת מאהבתם בלבד ולא בשל אינטרס כלכלי כלשהו.

מה צריך להופיע בהסכם ממון?

הסכם ממון לפני נישואין צריך לקבוע באופן ברור את אופן חלוקת הרכוש במקרה של פרידה. לשם כך, עליו להתייחס הן לרכוש הקיים כיום והן לרכוש אשר עתיד להיות לבני הזוג בשנות נישואיהם. על ההסכם להיות מפורט ככל הניתן ולתת מענה בין היתר לסוגיות הבאות: פירוק שיתוף בדירת המגורים, חלוקת הכספים בחשבונות הבנק, חלוקת המטלטלין, מה יעלה בגורלם של נכסים אשר ניתנו בירושה או במתנה וכיו"ב.

מטבע הדברים, הסכם ממון הוא הסכם של פשרה, אולם  חשוב לוודא כי זוהי פשרה הוגנת. על ההסכם להיות מאוזן ולהגן על האינטרס הכלכלי של שני הצדדים. לשם עריכת הסכם ממון, יש לפנות לעורך דין המתמחה בדיני משפחה, אשר יערוך הסכם המותאם לצרכים של בני הזוג. עורך הדין גם יסביר לצדדים את המשמעויות של ההסכם, יוודא כי הם שלמים איתו וידאג גם להגשת ההסכם לאישור.

אישור הסכם ממון בבית משפט

הסכם ממון זקוק לאישור מיוחד על מנת שיהיה לו תוקף מחייב. כלומר, אין די בחתימת הצדדים על ההסכם כדי לתת לו תוקף. היכן מאשרים הסכם ממון? כאשר מדובר על הסכם ממון לפני נישואין, יוכלו בית הזוג לאשר את ההסכם אצל נוטריון (זהו עורך דין בעל רישיון נוטריון) או בבית המשפט. אולם, אם ההסכם נחתם לאחר הנישואין, ניתן לאשרו בבית המשפט בלבד. דיון באישורו של הסכם ממון יתקיים בנוכחות בני הזוג ובמסגרתו, יברר השופט האם הצדדים מבינים את משמעות ההסכם והאם חתמו עליו מרצונם החופשי. כאשר בית המשפט התרשם כי הכל כשורה ואין כל בעיה עם תוכן ההסכם או עם גמירות הדעת של הצדדים, יאשר בית המשפט את ההסכם ובכך הוא נותן להסכם תוקף של פסק דין.