הפחתת מזונות

אנשים רבים אינם מודעים לכך כי פסיקת דמי מזונות לעולם אינה סופית ובהתרחש שינוי מהותי בנסיבות, ניתן להביא להפחתה או הגדלה של התשלום החודשי. הפחתת מזונות ילדים תתאפשר למשל בעת פיטורי האב מעבודתו, בעת פשיטת רגל, מחלה או תאונה אשר פגעה בכושר העבודה. כמו כן, גם שינויים במבנה המשפחתי יכולים להצדיק הפחתה של דמי המזונות, למשל נישואים מחדש של האב או של האם והבאת ילד נוסף מבת/בן הזוג החדש/ה.

 

בהעדר הסכמה בין הצדדים באשר להפחתת דמי המזונות, יוכל האב לפנות לבית המשפט ולהציג בפניו אסמכתאות לשינוי במצבו. אם בית המשפט ימצא כי אכן התרחש שינוי מהותי בנסיבות המצדיק את הפחתת המזונות, יורה על כך, כאשר בסמכותו לקבוע הפחתה קבועה של גובה התשלום או הפחתה זמנית.

 

לעניין שיעור מזונות הילדים, חשוב לציין כי היה ומדובר במשמורת משותפת, אף אם לא חל שינוי בנסיבות, כדאי לפנות לייעוץ משפטי של עורך דין המתמחה בדיני משפחה. זאת לאור ההלכה החדשה שקבע לאחרונה בית המשפט העליון, כי במשמורת משותפת יתקיים שוויון בנטל המזונות ושני ההורים אחראים למזונות הילדים, בהתאם לרמת הכנסותיהם.