הפחתת מזונות

המזונות גבוהים ואתה קורס כלכלית? הגרוש מבקש להפחית את המזונות הנמוכים ממילא? בין אם אתם בצד שמקבל את המזונות ובין אם אתם אלו שנושאים בהם, הפחתת מזונות היא אפשרית אבל ממש לא עניין של מה בכך.

מזונות ילדים מבוססים על פסק דין שצופה את פני העתיד. אולם למרות עיקרון "סופיות הדיון" ברור שאף אחד לא יכול לחזות במועד הגירושין התפתחויות שיגרמו לקושי לשאת בתשלום. החוק בישראל מכיר בכך ומאפשר "לפתוח" את המזונות במקרה של "שינוי נסיבות מהותי".

במשרד עורכי דין אמיר זבולון אנחנו נדרשים תדיר לסייע בתיקים שקשורים לשינוי מזונות ילדים (הפחתה או הגדלה). אנחנו מייצגים גם אבות שמבקשים להפחית את המזונות וגם אמהות שנאלצות להתמודד עם תביעות כאמור.

כשאנחנו ניגשים לתיק כזה חשוב לנו לוודא את סיפוק צרכי הקטנים, אך לא פחות מזה אנחנו מסתכלים על היכולת הכלכלית של ההורים. לדוגמה, האם אי הפחתה תביא להתמוטטות כלכלית של האב (שמטבע הדברים גם תפגע בילדים) או לחילופין תגרום לנזקים פינננסים קשים לאמא. הגישה שלנו תהיה "ברגישות ובנחישות".

שינוי נסיבות להפחתת מזונות חייב להיות שינוי נסיבות מהותי

שינוי נסיבות להפחתת מזונות הוא רק שינוי נסיבות מהותי במלוא מובן המילה. השינוי חייב באמת להצדיק את ההתאמה של מזונות הילדים לנסיבות שהשתנו ביחס למצב המקורי במועד פסק הדין.

במאמר מוסגר נציין שיש הבדל מסוים בין הפחתת מזונות ילדים שהוכרעו בפסק דין לאחר הליך משפטי לעומת מזונות שנקבעו בהסכם גירושין. בסיטואציה של הסכם גירושין הגמישות תהיה לעתים פחותה משום שההסכם נתפס כשלם הגדול מסך חלקיו. מצד שני, העובדה שהסכם גירושין מקבל תוקף של פסק דין לא חוסמת שינוי עתידי בשיעור המזונות לכאן או לכאן.

סיטואציות שיכולות להצדיק הפחתת מזונות ילדים

  • שינוי דרמטי במצב הבריאותי – למשל, האב שנושא במזונות נפצע בתאונת דרכים קשה ולא יכול להתפרנס עוד למחייתו כבעבר.
  • שינוי קיצוני במצב תעסוקתי – פיטורין ואפילו אבטלה ממושכת לא מצדיקים בהכרח הפחתת מזונות. מצד שני יש מצבים שבהם הסיטואציה התעסוקתית יכולה להוביל להחלטה כאמור. לדוגמה, קריסת עסק מצליח וירידה מהכנסה של 20,000 שקלים נטו לשכר מינימום. נציין שכל אחד מההורים חייב למצות את הפוטנציאל ההשתכרותי שלו עד תום וגם אחריותו נמדדת.
  • בן מורד וניכור הורי – התנהגות מחפירה של הילדים כלפי אביהם וסירוב מוחלט להיפגש יכולה לעתים להצדיק הפחתת מזונות, אם כי רק במקרים קיצוניים ובהתאם לשיקולים רבים שבוחנים את הסיטואציה (לדוגמה, האם הפחתת המזונות תפגע בסיכויי לשקם את הקשר, למשל).

האם משפחה חדשה בפרק ב' מצדיקה הפחתת מזונות ילדים? ברוב המקרים התשובה שלילית. העובדה שהאב מצא זוגיות חדשה והקים משפחה בפרק ב' לא אמורה לפגוע בזכויות של הילדים מנישואיו הקודמים. כמובן שגם כאן יכולים להיות מקרים חריגים בהתאם לנסיבות (הרי גם הילדים החדשים זכאים למזונות מאביהם).