בן מורד

תביעת מזונות ילדים נחשבת בעיני הערכאות השיפוטיות כנושא חשוב מאין כמוהו וכמעט ולא ניתן לפתור אב מתשלום מזונות ילדיו. אחד מהמקרים אשר בגינם יכול אב לערער על תשלום מזונות הוא טענת "בן מורד".

בן מורד נקבע כפועל יוצא מהתנהגותו של ילד כלפי ההורה החייב בתשלום מזונותיו. ההתייחסות קשורה באופן עקרוני לסירוב של ילד או ילדים להתראות עם ההורה המשלם את דמי המזונות והיא עלולה לגרום להגשת בקשה מצד המשלם להפחית או לבטל לחלוטין את התשלום. למרות הגשת תובענה על תלונה של "בן מורד", ביהמ"ש אינו מתייחס בקלות ראש ולא נוטה לתת תוקף להחלטה זו, אלא במקרים קיצוניים וקשים במיוחד. דהיינו: לא כל ילד המסרב להיפגש עם אביו, ייחשב לבן מרדן, אלא אם הוא מתנהג בחוסר כבוד משווע ובגסות כלפי אביו.

אם וכאשר יפסוק ביהמ"ש כי הבן נחשב למורד, יעבור עול פרנסתו אל ההורה המשמורן והוא זה שישא באחריות. במקרה שההורה המשמורן אינו מסוגל לעמוד בעול הפרנסה, יאלץ בכל זאת ההורה השני, להשתתף ולסייע במידה להורה המשמורן.

רצוי להמנע ככל האפשר מהכרזה על בן מורד ולדאוג כי הילדים יתנהגו בכבוד כלפי ההורה שאינו משמורן ולא יסרבו להתראות עמו. סביר להניח שבמקרים שבהם ישנן בעיות או טינה של הילדים כלפי ההורים בכלל וההורה שאינו משמורן בפרט – ניתן להרגיש ולראות שינוי בהתנהגות הילדים, עוד בטרם היא הופכת לקיצונית ועלולה להביא לפסיקה של בן מורד. מיותר לציין, כי לעיתים ההורה המשמורן, הוא בעצמו, הופך למסית של הילדים כלפי הצד השני וכך הוא בעצם שם מכשול גם בפני ילדיו וגם בפני עצמו.