פטור מתשלום מזונות ילדים במשמורת משותפת

בשורה חדשה לאבות שביניכם – משמורת משותפת ללא מזונות! מגמה חדשה בבית המשפט לענייני משפחה, קובעת כי כאשר מצבם הכלכלי של ההורים דומה והם חולקים את המשמורת על ילדיהם, יינתן לאב פטור מתשלום מזונות ילדים.

מזונות במשמורת משותפת – הדין הנוהג

קביעת גובה מזונות הילדים מושפעת בראש ובראשונה מהיקפם וטיבם של צרכי הילדים ומרמת שכרו של האב. יחד עם זאת, גם להסדר המשמורת ישנה חשיבות רבה בקביעת סכום המזונות, שהרי במשמורת מלאה, נמצאים הילדים רוב הזמן עם האם, בעוד שבמשמורת משותפת, חולקים ההורים את הזמן עם הילדים.

על כן, בתי המשפט ראו לנכון וזהו הדין הנוהג כיום, להפחית את דמי מזונות הילדים המוטלים על האב ב25% כאשר מדובר על משמורת משותפת. נבהיר כי אין המדובר בהפחתה הנעשית באופן אוטומטי, אלא בית המשפט קובע בכל תיק האם יש מקום להפחתת סכום המזונות ואם כן באיזה שיעור. בעת האחרונה, אנו עדים למגמה חדשה בתחום זה על פיה אין מקום כלל לחיוב במזונות במשמורת משותפת. מתי ומדוע, מיד נראה.

תקדים: משמורת משותפת = פטור ממזונות ילדים

השופט יעקב כהן, כתב פסק דין תקדימי ( תמ"ש 16785-09-12) אשר במסגרתו הוא קובע כי לא תוטל חובת מזונות על האב במשמורת משותפת, היכן שבני הזוג משתכרים שכר דומה. פסק הדין מתבסס על שני נימוקים מרכזיים: האחד, נימוק מוסרי של פגיעה בעקרון הצדק והשוויון והשני נימוק משפטי על פיו יש להחיל את חוק המזונות היכן שהדין האישי לא חל.

הנימוק הראשון עניינו יצירת שוויון בין המינים אשר על פיו אין כל הצדקה להטלת חיוב במזונות על האב, היכן שההורים חולקים את החזקה על הילדים ולפיכך גם את ההוצאות בגין גידולים. הנימוק השני הוא כדלקמן: על פי חוק המזונות, כאשר שני ההורים יהודים, ייעשה החיוב במזונות בהתאם לדין האישי, אשר קובע כי האם פטורה באופן מוחלט מתשלום מזונות עד גיל 6 ומגיל זה והלאה, היא מחויבת בתשלום מזונות מדין צדקה בלבד.

התיקון לחוק המזונות קובע כי היכן שלא חל על ההורים הדין האישי, חובת תשלום המזונות מוטלת על שניהם, בשיעור יחסי להכנסותיהם. בית המשפט סבר כי ניתן וראוי להחיל את התיקון לחוק המזונות, בכל מקרה אשר הדין האישי לא חל וכך יוצא כי חובת תשלום המזונות תוטל על שני ההורים יחד. לדידו של בית המשפט, במקרה של משמורת משותפת, כאשר שכרם של ההורים זהה או דומה ואין ביניהם פער כלכלי משמעותי, אין מקום להטלת חיוב במזונות על מי מהצדדים.

מגמה מבורכת או פתח לסחטנות?

פסק דינו של השופט כהן הוא ללא ספק חדשני אך הוא עורר סערה גדולה. עבור רבים, מדובר במגמה מבורכת אשר מאזנת ולו במעט את אי השוויון שבין המינים בשל חזקת הגיל הרך. יתרה מזאת, טוענים אלו, כי אם ההורים חולקים את המשמורת על הילדים, הרי שגם ההוצאות בגינם מתחלקות ואין זה ראוי להטיל על האב חיוב במזונות, שעה שהוא דואג לצרכי הילדים מחצית מן הזמן. לצד קולות אלו, נשמעים גם קולות אחרים הסבורים כי פטור מתשלום דמי מזונות ילדים במשמורת משותפת, יוצר פתח לסחטנות מצד הבעל בהליך הגירושין. אלו חוששים ממצב שבו האב לא יהיה מעוניין באמת במשמורת משותפת, אולם ישתמש באפשרות זו כקלף מיקוח על מנת להשיג יתרון בהליך הגירושין.