סנקציה כספית בגין סיכול הסדרי ראייה

אין חולק על כך כי ילד צריך וזכאי לקשר עם שני הוריו. על כן, בעת גירושין, נקבעים לאב זמני שהות עם ילדיו – הסדרי ראייה, אשר מאפשרים לו לשמור על קשר קרוב עמם. למרות תרומתו החשובה של קשר זה להתפתחותו של הילד, ישנם מקרים רבים של סיכול הסדרי ראייה מצד האם. אחד הפתרונות העומדים לרשות האב במצב שכזה הוא פנייה לבית המשפט בבקשה לאכוף את הסדרי הראייה ולהטיל סנקציה כספית על האם בגין סיכול המפגשים.

הסדרי ראייה – הקשר בין אב לילדיו

טובת הילד- עקרון על בדיני משפחה, דורש כי עם פרידת ההורים, יישמר הקשר בין הילד לשני הוריו משהדבר נחוץ וחיוני להתפתחותו התקינה ולרווחתו. לרוב, האם מתמנה להיות ההורה המשמורן ולאב נקבעים זמני שהות עם הילדים. הסדרי הראייה, יכול שייקבעו על ידי ההורים בהסכמה, או על ידי בית המשפט, במסגרת תביעת משמורת ילדים. היקפם של הסדרי הראייה צריך להתאים לגילאי הילדים, לקרבת מקום מגורי האב למסגרות החינוך ולטיב הקשר שבין הילדים לאב. בית המשפט לענייני משפחה רואה חשיבות רבה בקביעת זמני שהות לאב עם ילדיו ובכיבודם. על כן כאשר האב פונה אל בית המשפט בשל סיכול הסדרי הראייה מצד האם, רואים הם לנכון להתערב ולדאוג לאכיפת זמני השהות ולהטלת קנס כספי על האם.

סנקציה כספית – האם היא אכן הפתרון?

בתי המשפט נוהגים להטיל סנקציה כספית על הצד המפר את הסדרי הראייה.  בדרך כלל מדובר בקנס ממוצע של 500-800 ₪ בגין כל מפגש שסוכל ובמקרים חריגים, יכול סכום זה להגיע לסך מקסימאלי של 1,500 ₪ לערך. מטרתו של הקנס הכספי, היא להרתיע את האם מהפרת הסדרי הראייה ולהביאה למצב שבו היא מאפשרת את הקשר בין האב לילדים. כאן עולה השאלה, האם הסנקציה הכספית הזו היא אכן פתרון יעיל לבעיה? מחד, ישנם לא מעט מקרים בהם עצם הפנייה של האב לבית המשפט, ובוודאי הטלת קנס, מרתיעה את האם ומונעת ממנה להציב עוד מכשולים בקשר שבין האב לילדים. אולם, מנגד, לו היה מדובר בכלי הרתעתי אפקטיבי דיו, הרי שתופעה זו של סיכול הסדרי ראייה, הייתה צריכה להצטמצם משמעותית ואין זה כך.

תקדים – קנס כספי של 10,000 ₪ לביטול כל מפגש

בפסק דין שניתן בשנת 2013 ( תמ"ש 8080/08)  קבע בית המשפט לענייני משפחה באשדוד, כי בגין ביטול מפגש ללא הצדקה וללא הודעה מוקדמת, יוטל קנס של 10,000 ₪. אמנם, בתי המשפט הביעו בעבר את הסתייגותם הברורה מאימהות אשר מחבלות בקשר שבין הילדים לאב, אולם כאן מדובר בהחלטה תקדימית ויוצאת דופן. במסגרתה מוטלת סנקציה כספית בסכום גבוה יותר באופן משמעותי מהנהוג עד כה. בית המשפט הבהיר כי האם סיכלה, מסיבה לא ברורה את המפגשים של האב עם בתו ויש בכך כדי לפגוע בילדה. בפסק הדין לא נמצא נימוק מיוחד לכך מדוע בחר בית המשפט דווקא במקרה הזה להטיל קנס כספי גבוה כל כך, אך יש לקוות כי זו תחילתה של מגמה חדשה, במסגרתה יוטלו קנסות משמעותיים בגין סיכול הסדרי ראייה.

יש בדבר כדי להרתיע הורים גרושים מלעשות שימוש בהסדרי הראייה ככלי ניגוח ביניהם בכלל ולהרתיע אימהות מפני הצבת קשיים בקיום הקשר בין האב לילדים בפרט.