כתובה – מה התפקיד שלה בפועל?

כאשר אנו חושבים על כתובה, המחשבה שעולה לנו היא כי מדובר במחווה רומנטית של הבעל לאשתו בטקס החתונה. אולם למעשה, הכתובה היא מסמך משפטי לכל דבר ועניין ובעת גירושין, יש לה משמעות כלכלית ענפה עבור שני בני הזוג.

מהי הכתובה?

הכתובה היא מעין שטר עליו חותם הבעל במעמד טקס הנישואין והיא כוללת התחייבות כספית של הבעל כלפי אשתו. מקורה של הכתובה הוא במשפט העברי והיא מהווה חלק בלתי נפרד מכל טקס נישואין דתי הנערך כדת משה וישראל. נהוג לחשוב כי לכתובה יש משמעות סמלית בלבד ומשכך, בבואו של הבעל לחתום על הכתובה, רושם הוא לעיתים קרובות, סכום כסף גבוה ומופרז משהוא רואה בכך כסוג של מחווה רומנטית כלפי בת הזוג. מה שהוא אינו יודע, זה כי הכתובה היא למעשה חוזה משפטי מחייב ומשמעות הדבר היא כי במידה שבני הזוג יתגרשו בעתיד, תוכל האישה לפנות לבית הדין הרבני ולתבוע את הסכום הנקוב בכתובה. על כן ישנה חשיבות רבה לרשום בכתובה סכום סביר ולהתייחס למסמך זה כחוזה מחייב לכל דבר.

הגשת תביעה לקבלת הכתובה

נושא הכתובה נמצא בסמכותו הבלעדית של בית הדין הרבני, כאשר הגשת תביעה למימוש הכתובה, תיעשה אך ורק בצמוד לתביעה לגט. כלומר, האישה אינה יכולה לבקש מבית הדין הרבני את תשלום הכתובה, ללא שהוגשה קודם לכן תביעה לגירושין, אם על ידה ואם על ידי בן הזוג.  עורך הדין המייצג את האישה, יפעל לקבלת מלוא סכום הכתובה ומנגד, מטרתו של הבעל בהליך זה תהיה לנסות ולהביא לשלילת הכתובה מן האישה. כפי שנפרט להלן, ישנן עילות בגינן תאבד האישה את זכאותה לכתובה. לחילופין, יוכל הבעל לבקש שלא לחייבו במלוא סכום הכתובה. זאת  בטענה כי הבעל לא הבין בשעתו את משמעותה של הכתובה ולו היה מבין, לא היה מתחייב לסכום מופרז אשר הוא מעבר ליכולתו הכלכלית.

שלילת הכתובה מן האישה

הדין העברי קובע מספר עילות אשר בגינן נשללת מן האישה זכותה לכתובה. כלומר, אם יצליח הבעל להוכיח בפני בית הדין הרבני כי אחת מן העילות הללו מתקיימת, יכול ויקבל פטור מתשלום הכתובה. כך למשל אישה העוזבת את הבית ללא שנהג בה הבעל בצורה לא ראויה (למשל יחס אלים או מבזה) אישה המסרבת לקיים יחסי אישיות עם בעלה ללא סיבה לגיטימית, גם היא תפסיד את כתובתה, אישה נואפת אשר בגדה בבעלה עם גבר אחר וכיו"ב. כל אלו הן עילות לשלילת הכתובה, כאשר נטל ההוכחה הוא על הבעל ועליו להביא ראיות מוצקות על מנת שבית הדין הרבני אכן יעניק לו פטור מתשלום הכתובה.

חשיבותו של הייצוג המשפטי

מן האמור לעיל אנו מבינים כי לכתובה יש משמעות כלכלית רבה עבור שני בני הזוג: האישה יכולה לתבוע את הסכום הנקוב בה ואילו הבעל יכול למצוא עצמו מחויב בכתובה. בשל כך, אין לבעל להקל ראש בסכום הנרשם בכתובה בטקס הנישואין משעליו לזכור כי בעת גירושין, יכול הוא להיות מחויב בה. כמו כן, במקרה של גירושין, ישנה חשיבות רבה כי כל אחד מן הצדדים יהיה מיוצג על ידי עורך דין מטעמו אשר ייצגו בהליך המשפטי כולו, לרבות בתביעת הכתובה. עורך הדין יפעל לקבלת התוצאה הרצויה בבית הדין הרבני: מימוש מלוא סכום הכתובה בעת ייצוג האישה ושלילת זכאותה של האישה לכתובה בעת ייצוג הבעל.