צרכים חברתיים של הילד מול הקשר עם האב – על חשיבותם של הסדרי ראייה

לאחר גירושין, הסדרי ראייה מהווים חלק בלתי נפרד מחיי האב והילדים. אלו מאפשרים לאב לשמור על קשר רצוף, קרוב ויציב עם ילדיו ולהיות מעורב בגידולם. רבות דובר בפסיקה על חשיבותם של הסדרי ראייה, ועד כמה הם תורמים לרווחתו של הילד ולאחרונה, ניתן פסק דין מעניין בסוגיה זו. פסק הדין מבהיר עד כמה מרכזי הוא מקומם של הסדרי הראייה במסגרת עקרון טובת הילד והוא קובע כי קיום הסדרי ראייה חשוב יותר מצרכיו החברתיים של הילד.

מהם הסדרי ראייה?

בעת פרידת ההורים, יש לקבוע את הסדר המשמורת על הילדים. לרוב, האם מתמנה להורה המשמורן ולאב נקבעים הסדרי ראייה. אלו הם מועדים קבועים בהם יפגוש האב את הילדים ומטרתם היא לשמר את הקשר ביניהם ולאפשר לאב להיות מעורב בחיי ילדיו. היקפם של הסדרי הראייה נקבע על פי פרמטרים שונים, בין היתר גילאי הילדים, כאשר ישנה הבחנה בין הסדרי ראייה מקובלים, לבין הסדרי ראייה נרחבים. במקרה הראשון, יפגוש האב את הילדים פעמיים במהלך השבוע, משעות אחר הצהריים ועד הערב ובכל סוף שבוע שני. במקרה השני, מתווספת לינה למפגשים באמצע השבוע.

חשיבותם של הסדרי ראייה

בתי המשפט הביעו זה מכבר את דעתם באשר לחשיבותם של הסדרי הראייה. אלו מאפשרים את קיומו של קשר בין האב לילדים והם חיוניים להתפתחותם התקינה. בתיק ענ"א 45285-11-15 אנו עדים לדוגמא נוספת, בדבר גישתם של בתי המשפט בסוגיה זו. מדובר בערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה, אשר אימץ הסדרי ראייה על פיהם, הילדים ישהו עם אביהם בימי חמישי ושישי. האם הגישה ערעור על קביעה זו וטענה כי הסדרי הראייה פוגעים בצרכים החברתיים של הילדים. זאת משום שמרבית הפעילויות החברתיות במושב בו היא גרה, מתקיימות בימי חמישי ושישי. יש להעדיף, לטענתה, את הפעילות החברתית עם ילדים אחרים, אשר תאפשר לילדיה להשתלב בחיי המושב, על פני זמן איכות עם אביהם.

בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את הערעור וקבע כי הצרכים החברתיים של הילדים, אינם עולים על החשיבות שבשמירה ובחיזוק הקשר שלהם עם האב. עוד הוסיף בית המשפט כי היות שמדובר בהסדרי ראייה זמניים, יש לתת הזדמנות אמיתית לבחון אותם, טרם תתקבל החלטה על שינוי.

הפרת הסדרי ראייה

כאמור מעלה, בתי המשפט רואים את הסדרי הראייה כחלק בלתי נפרד משגרת חייהם של הילדים ופגיעה בהם פירושה פגיעה בטובת הילד. בהתאם לכך, בתי המשפט מוצאים לנכון להתערב כאשר מי מהצדדים אינו מכבד את הסדרי הראייה על מנת לשנות את המצב ולהרתיע את הצד השני מהמשך ההפרה.

כאשר הסדרי הראייה מופרים מצדה של האם, רשאי האב לפנות לפקידת הסעד אשר המליצה לבית המשפט על הסדרי הראייה. במסגרת תפקידה, תוכל פקידת הסעד לפנות לאם ולהסביר לה את המחויבות שלה לכבד את הסדרי הראייה וכי הפרתם, תאפשר לאב לנקוט בצעדים משפטיים.

האב גם רשאי לפנות לבית המשפט, אשר יכול לקנוס את האם על פי פקודת ביזיון בית המשפט וצעד זה מהווה לא פעם נקודת שינוי אשר ממנה והלאה, מכבדת האם את הסדרי הראייה. כאשר הפרת הסדרי הראייה היא מצד האב, תוכל האם לפעול באותם אפיקים שהוזכרו לעיל ובנוסף לכך, תוכל לתבוע מהאב פיצוי כספי בגין ההוצאות שנאלצה להוציא עקב אי קיום הסדרי הראייה.