זכויות הגבר בגירושין

בעת גירושין, קמות לבני הזוג זכויות וחובות, על מנת שניתן יהיה להסדיר את הסוגיות השונות העולות בשל סיומו של קשר הנישואים. מהן זכויות הגבר בגירושין? במאמר זה נסביר אודות הזכויות המרכזיות וכן נבהיר את החשיבות שבפנייה לייעוץ משפטי בהליך הגירושין.

משמורת ילדים

עד לפני מספר שנים, העיקרון המנחה בנושא משמורת ילדים, היה כי ילדים גדלים אצל אמם ואילו האב פוגש את הילדים במסגרת הסדרי ראייה. תפיסה זו הייתה נכונה לתקופה בה הבעל יצא לעבוד, בעוד שהאישה היא זו אשר גידלה את הילדים. כיום כידוע, תפיסה זו איננה רלוונטית עוד ואבות רבים מעורבים מאוד בחיי ילדיהם ושותפים מלאים לגידולם.

בהתאם לכך, חל שינוי תפיסתי בגישת בתי המשפט, הקורא להחיל את עקרון השוויון במשמורת ילדים. הדבר בא לידי ביטוי בשני אופנים: בחינה מחדש של חזקת הגיל הרך (החזקה הקובעת כי ילדים עד גיל 6 יהיו בחזקת אמם) ונכונות רבה יותר מצד בתי המשפט לאישור הסדר של משמורת משותפת.

 על כן – אם יש לך קשר קרוב עם ילדיך ואתה שותף מלא בגידולם, דע כי אתה יכול לדרוש משמורת משותפת ואינך צריך להסתפק בהסדרי ראייה.

מזונות ילדים

על פי הדין, חובת התשלום של מזונות ילדים מוטלת בעיקרה על האב. אולם כיום קביעה זו רלוונטית בעיקר במקרים של משמורת מלאה לאם. היה וישנה הסכמה לגבי משמורת משותפת,

לאב עומדת זכות לדרוש את הפחתת דמי המזונות ובתי המשפט נעתרים בדרך כלל לבקשות אלו ומפחיתים בכ25% אחוז את גובה מזונות הילדים.

יתרה מכך – ישנה מגמה הולכת וגדלה הקוראת לביטול החובה לתשלום מזונות ילדים במקרה של משמורת משותפת ובלבד כי בני הזוג משתכרים שכר דומה. במצב זה, כל אחד מבני הזוג דואג לצרכי הילדים כאשר הם שוהים עמו ובמידה וישנן הוצאות חריגות, ההורים יתחלקו ביניהם בנטל ההוצאה.

חלוקת רכוש

רבים מן הגברים העומדים בפני הליך גירושין מוטרדים מאוד מנושא חלוקת הרכוש ואכן, מדובר בסוגיה מורכבת. היה ובני הזוג חתמו מבעוד מועד על הסכם ממון, רכושם יחולק על פי הקבוע בהסכם. אולם, בכל מקרה אחר, ככלל, רכושם של בני הזוג יחולק ביניהם באופן שווה והדבר נכון גם לגבי חובות משותפים. יחד עם זאת, נבהיר – נושא חלוקת רכוש, כמו כל סוגיה אחרת העולה בגירושין, נתונה למשא ומתן מול הצד השני וניתן בהחלט, בעזרת ליווי משפטי מקצועי, להגיע להסדר חלוקת רכוש אשר יהיה הוגן כלפי שני הצדדים.

פנייה לייעוץ משפטי

במסגרתו של הליך הגירושין, עומדות לגבר זכויות רבות, אולם חשוב להבין כי מיצוי מלא של הזכויות, מחייב ייעוץ וייצוג משפטי של עורך דין גירושין. ההליך המשפטי הוא מורכב מאוד ויש להתנהל בו בזהירות רבה ומתוך תכנון ומחשבה. כל טעות בניהול ההליך עלולה לעלות ביוקר ולכן, לא ניתן לנהל את הליך הגירושין באופן עצמאי, אלא יש צורך בייצוג משפטי.

אם ברצונך לשמור על זכויותיך בהליך הגירושין – פנה לעורך דין מומחה, בעל ניסיון בייצוג בתיקי גירושין. עורך הדין יבחן לעומק את נסיבות המקרה, יבין מהם מטרותייך בהליך זה ובהתאם, יחליט מהי הדרך הטובה ביותר לניהול תיק הגירושין.

 

בכדי לדעת מהן הזכויות שלה, עבור לעמוד זכויות האישה בגירושין