הסכם ממון לאחר הנישואין

בעידן של ימינו, זוגות רבים בוחרים לערוך הסכם ממון לאחר שנישאו, על מנת להבטיח כי במקרה של גירושין, לא תיווצרנה בין בני הזוג, מחלוקת כספית אודות חלוקת הרכוש. הסכם ממון קובע מבעוד מועד את אופן חלוקת הרכוש בין הצדדים, בצורה הוגנת ומאוזנת ומספק לבני הזוג ביטחון משפטי כי אם ייפרדו, לא ייקלעו לסכסוך כלכלי.

על חשיבותו של הסכם ממון

בשנים האחרונות, עלה באופן משמעותי גיל הנישואין ועל כן, בחלק ניכר מן המקרים, מגיעים בני הזוג אל הקשר כאשר יש להם רכוש בבעלותם: דירה, חסכונות וכיו"ב. הסכם ממון מאפשר לבני הזוג להגן על הרכוש שנצבר ולצדה של שותפות כלכלית בעת הנישואין, לוודא כי האינטרס הכספי יישמר גם במקרה של פרידה.

בשונה מהסכם גירושין, אשר נערך כאשר מערכת היחסים עלתה על שרטון, אז כל צד עסוק בדרך כלל, באינטרס הפרטי שלו בלבד, הרי שהסכם ממון נחתם כאשר בני הזוג מאושרים יחד ורואים עתיד משותף. במצב זה, הם מסוגלים לתקשר זה עם זו בצורה טובה וחיובית וליצור הסכם ממון מכובד, המגן על האינטרסים הכלכליים של שניהם.

פנייה לעורך דין

הסכם ממון נועד לספק לבני הזוג ביטחון משפטי ולמנוע סכסוך במקרה של גירושין. על כן עליו להיות מנוסח במקצועיות רבה ולהיות מותאם באופן אישי לבני הזוג. משום כך, לשם עריכת הסכם ממון לאחר נישואין, חשוב מאוד לפנות לעורך דין המתמחה בעריכת הסכמי ממון, אשר ינסח הסכם מקיף ומדויק, תוך מתן תשומת לב לכל פרט.

שימו לב – באינטרנט תוכלו למצוא דוגמאות רבות להסכמי ממון, אולם הסכמים אלו אינם יכולים להחליף הסכם מקצועי של עורך דין, אשר נערך עבור בני הזוג באופן אישי, על פי צרכיהם. חשוב לזכור, כי להסכם ממון ישנן השלכות מהותיות מאוד על עתידם הכלכלי של בני הזוג ועל כן חייבים הם לוודא כי בידם הסכם ממון אשר יגן באופן האופטימאלי ביותר על האינטרס הכלכלי שלהם, במקרה של גירושין.

מה כולל הסכם ממון?

מטרתו של הסכם ממון כאמור, היא להבטיח את הזכויות הכלכליות של בני הזוג היה ויחליטו להיפרד. היות שמדובר בהסכם הצופה פני עתיד, עליו לכלול התייחסות הן לרכוש אשר נצבר טרם הנישואין והן לרכוש אשר ייצבר במהלך החיים המשותפים. ככלל, הסכם ממון יקבע כי בני הזוג שומרים על רכושם לפני הנישואין ובאשר לרכוש אשר נצבר במהלך הקשר, זה יחולק באופן הוגן בין הצדדים, על פי בחירתם.

כאמור מעלה, עורך הדין המנסח הסכם ממון לבני הזוג, דואג לכך כי ההסכם מותאם באופן מדויק לצרכיהם של הצדדים. על כן, ייתן הוא דגש על פי הצורך, לאספקטים שונים בהסכם, בהתאם לנסיבות האישיות של הצדדים. כך למשל כאשר ישנו פער כלכלי בין בני הזוג, על עורך הדין לדאוג לכך כי ההסכם יגן מחד על בן הזוג האמיד יותר ומאידך, לא יקפח את הצד השני. דוגמא נוספת – כאשר מדובר על נישואים של פרק ב', לעיתים קרובות מבקשים הצדדים להתייחס בהסכם גם לזכויות ילדיהם מקשר קודם על מנת לוודא שאלו לא יפגעו בעקבות הנישואים.

לסיכום, עריכת הסכם ממון לאחר הנישואין, מספקת לבני הזוג וודאות משפטית ומסירה מהם כל דאגה בדבר סכסוך כלכלי במקרה של פרידה. על מנת להגשים מטרה זו, יש לפנות לעורך דין מומחה אשר יערוך את ההסכם וידאג לכך כי הוא עונה על כל צרכיהם של בני הזוג.