הסכם ממון

הסכם ממון הנו חוזה הנערך בין בני זוג ואשר מטרתו הינה לתת עוגן בכתב למכלול הסכמותיהם בנוגע לעתידם הכלכלי, המשפחתי והזוגי כאחד.

המונח הסכם יחסי ממון הנו הגדרת לשון חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג – 1973 את החוזה הנערך בין בני זוג נשואים והמסדיר את ממונם.

חוק יחסי ממון מגדיר חלוקה רכושית שוויונית בין הבעל והאישה החלה על כל הרכוש אשר נצבר במהלך חייהם המשותפים מיום הנישואין ועד לגירושין וזאת במסגרת מנגנון אשר קרוי בלשון החוק "הסדר איזון משאבים" ואש למעשה חל על כל זוג נשוי אשר לא ערך הסכם ממון והגדיר במפורש אילו עקרונות יחולו לגביו. זהו הכלל החל על כל זוג נשוי אשר לא ערך הסכם יחסי ממון המגדיר מפורשות כיצד יחולק רכושו במקרה של פרידה!

במקרה ובו נערך הסכם ממון בין בני זוג שאינם נשואים אזי, חוק יחסי ממון לא יחול לגביהם ולמעשה הגדרת ההסכם כהסכם ממון אינה מדויקת וזאת משום שהסכם שכזה אינו נעשה במסגרת חוק יחסי ממון.

הסכם ממון יכול להיערך בין בני זוג אשר אין בכוונתם להינשא. כאשר עורכים הסכם המגדיר יחסי ממון בין בני זוג שאינם נשואים ניתן להקל על הצדדים ולהשאיר להם פתח לאישור ההסכמות אותם הם מעגנים כעת בטרם יינשאו וזאת באמצעות הכנסת מנגנון להסכם המאפשר להם לאשר את ההסכם בבית המשפט באם
יינשאו בעתיד כהסכם יחסי ממון הנערך על פי חוק יחסי ממון.

כיצד יש לאשר הסכם יחסי ממון?

הסכם יחסי ממון הנערך בטרם הנישואין ניתן לאשר בבית המשפט לענייני משפחה, בבית הדין הרבני, בפני רושם נישואין ברבנות ובפני נוטריון.
ככלל אנו נוהגים לאשר הסכמי ממון בבית המשפט לענייני משפחה וזאת על מנת ליתן עוגן משפטי חזק ככל הניתן לאישור ההסכם ובעצם למנוע מצב בעתיד בו אחד מהצדדים ינסה לתקוף את ההסכם בטענה כי בעת אישור ההסכם הוא לא הבין על מה חתם, לא הקריאו לו את ההסכם וכד'… טענות אותן הוא לא יוכל לטעון כנגד בית המשפט והשופט היושב בכס השיפוט.

חוק יחסי ממון קובע כי בני זוג המבקשים לאשר הסכם יחסי ממון ביניהם לאחר שנישאו יכולים לאשר אותו אך ורק בפני בית המשפט!
קביעה זו נעשתה לא לשם שמיים אלא לשם קביעת מסגרת המאפשרת לצדדים לאשר את ההסכם במקום נייטרלי ואחיד אשר בכוחו לאשר או שלא לאשר חלק מהסכמות הצדדים באם הן נוגדות את ההלכה הנהוגה בבתי המשפט או את החוק.

הליך אישור ההסכם בבית המשפט מהווה מעין נקודת ביקורת לבדיקת תקינות הסכם יחסי הממון המובא לפניו. כאשר בית המשפט בוחן הסכמי ממון המונחים לפתחו, נעשית בחינה מדוקדקת של האפשרות לאכוף את הסכמות הצדדים חס וחלילה בעת הצורך או לחילופין הבהרת הסכמות אשר לא עוגנו כהלכה בצורה ברורה ובהירה, דבר היכול למנוע חילוקי דעות בעתיד.

בהסכם יחסי ממון ניתן לקבוע הסכמות בנוגע לרכוש אשר נצבר על ידי כל אחד מהצדדים בעבר, בטרם תחילת הקשר הזוגי, בנוגע לעתיד המשותף ואף במקרה של פירוד עתידי. לא אחת הסכמות בנוגע לרכוש הצדדים וצבירה עתידית אינן ישימות והן לא מאושרות חדשות לבקרים בבתי המשפט, דבר אשר יכול לגרום לתסכול רב בין בני זוג העומדים על סף חתונה ומבקשים לאשר את הסכם יחסי הממון הנכתב ביניהם שבועות בודדים בטרם מועד החופה.

על מנת למנוע מצבים שכאלו מומלץ להיוועץ עימנו בייעוץ מקדים אשר יתן לכם מענה לכל שאלותיכם הרבות, תוך שתזכו לקבל ליווי משפטי איכותי, מקצועי ורגיש. עריכת הסכם יחסי ממון הינה לרוב מטלה סבוכת רגשות ולבטים, אשר בעזרתנו תוכלו לבצעה בהצלחה ובלא מחלוקות מיותרות ביניכם.

אנו תמיד חושבים ואף מייעצים לכל לקוחותינו לשכוח את דבר עריכת הסכם יחסי הממון אותו הם ערכו בעזרתנו להחביאו במגירה נשכחת בבית כמסך מהגן ומעגן את הסכמותיהם ואשר מקומו לצאת ממחבואו בימים אפלים ולא בחיי היום יום…

הנכם מוזמנים להתקשר למשרדנו עוד היום ולקבוע פגישת ייעוץ בלתי מחייבת עם עורך דין הסכם ממון לשם בחינת מצבכם המשפטי ותפירת הסכם יחסי ממון בהתאם לדרישותיכם.