איזון משאבים

חלק מתהליך הגירושין עוסק בחלוקת רכוש, על פי חוק יחסי הממון. ההחלטות שיוחלטו בין הצדדים, יהיו חלק מהסכם הממון, אשר יכנס לתוקפו בסיום הליך הגירושין. אם מדובר בזוג אשר נישאו אחרי שנת 1974, חלוקת הרכוש ביניהם תהיה על פי איזון משאבים, אשר קובע את חלוקת הרכוש בין הצדדים באופן הוגן ככל האפשר ובעצם מגן על זכויותיהם של בני הזוג, כאשר הם מתגרשים ולא השכילו לבצע הסכם יחסי ממון לפני הנישואין.

תביעה לאיזון משאבים ניתן להגיש, גם במידה ואחד מבני הזוג הלך לעולמו, ואם שני בני הזוג אינם בחיים, יוכלו היורשים להגיש את הבקשה.

באם הזוג נישא לפני שנת 1974, חלוקת הרכוש תהיה על פי ס' חזקת השיתוף, שהוא מאפשר חלוקת רכוש על פי דרך שונה ובכל מקרה, גם זוג שנישא לפני שנת 74', יוכל להגיש בקשה לאיזון משאבים במהלך חייהם המשותפים, כדי אם ובכלל יגיעו אי פעם למצב של פירוד, יוכלו לבצע את חלוקת הרכוש על פי סעיפי החוק החדש.

כאשר ביהמ"ש אמור לבצע איזון משאבים, אין זה משנה על שם מי רשום נכס כלשהו. לדוגמא: אם מדובר בדירה והיא רשומה על אחד מהצדדים, ברור כי היא נרכשה בכספי שני הצדדים והצד המבקש לא יוכל לקבל בעלות מוחלטת על הקרקע. בחלוקת רכוש ואיזון משאבים, כלולים סעיפים רבים, בין היתר, כל נכסי הצדדים (לרבות מקרקעין), כל רכוש הצדדים, חשבונות בנק, חסכונות, מוניטין וכל מה שבני הזוג רכשו, במהלך חייהם המשותפים של בני הזוג.

הנכסים שהיו בבעלות הצדדים לפני הנישואין, ברוב המקרים לא ייחשבו בחלוקת הרכוש, אלא אם כן במהלך חיי הזוג, הם "השתמשו" בהם, כדי לבצע עסקה או רכישה, במהלך חייהם המשותפים.

בנוסף, צריך לקחת בחשבון כי הסכם ממון אשר בוצע בין הצדדים בטרם נישאו – הוא זה הקובע. דהיינו, הנושאים שהוחלטו בין בני הזוג בהסכם הממון, אם הם מאושרים ע"י ביה"ד או רשם נוטריון, על פיהם יבוצע הליך חלוקת הרכוש.

בד"כ תהליך הגירושין וכל המשתמע מכך גורמים למשפחה גם למשבר כלכלי ולכן בהליך איזון המשאבים, צריך לקחת בחשבון גם את החובות הכספיים של בני הזוג, כולל גם משכנתא, במידה ויש. במקרים כאלה, גם החובות הינם משותפים לשני הצדדים.

החוק בנושא איזון המשאבים מחולק על פי נושאים מוגדרים, עם פירוט ודקויות. להלן עיקרי הנושאים:

  1. הסכם ממון – הגדרת המושג
  2. אישור ואימות – הוראות לגבי אישורו של ההסכם ע”י הצדדים, עריכתו בבתי הדין ואימות של בני הזוג
  3. הסדר איזון המשאבים – מתאר בפירוט סעיפים הקשורים לתחולת ההסדר וזכויות בני הזוג
  4. סמכויות מיוחדות – מתאר אפשרויות נוספות, בנסיבות מיוחדות
  5. ראיות – הוראות חוק לגבי ההוכחות על אחזקת רכוש של בני הזוג