גירושין מנישואין אזרחיים

גירושין אזרחיים

בני זוג אשר נישאו בטקס נישואים אזרחיים, בין אם ערכו במקביל טקס דתי ובין אם לאו ואשר אינם בני אותה הדת כפופים לחוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית), התשכ"ט-1969 אשר מסדיר את אופן הגירושין לזוגות בני דתות שאינן זהות. חוק שיפוט בענייני התרת נישואין מסדיר וקובע כי הסמכות להתיר את נישואיהם של זוגות בני דתות מעורבים ( ובכך למעשה להביא לגירושין בני הזוג ) מוקנית לבית המשפט לענייני משפחה.

כאשר מוגשת תביעת גירושין אזרחית לבית המשפט לענייני משפחה אשר לו מוקנית הסמכות לדון בגירושין ( או בלשון החוק " תביעה להתרת נישואין" ), יבדוק בית המשפט לאיזה דת משתייך כל אחד מבני הזוג, ויעביר את התביעה לבירור בגוף הממונה על הדת הרלוונטית.
כאשר מוגשת תביעה חד צדדית לגירושין ע"י אחד מבני הזוג לבית המשפט לענייני משפחה המוסמך יש לצרף חוות דעת של עורך דין המומחה לדין הזר בארץ בה נישאו בני הזוג, וזאת לצורך תיאור האופן החוקי בו ניתן לגרש בין בני הזוג ובכך למעשה להתיר את נישואיהם.

כיצד מתגרשים מנישואין אזרחיים

חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית), התשכ"ט-1969 מסדיר את אופן הגירושין בין בני זוג ידועים בציבור אשר נישאו בטקס נישואין אזרחי ואינם בני אותה דת. תביעת גירושין אזרחיים / תביעה להתרת נישואין יש להגיש לבית המשפט לענייני משפחה ובה יש לכלול פרטים רבים כמו:
השתייכותם הדתית של בני הזוג, השתייכותם הדתית של הורי בני הזוג, אופן עריכת טקס הנישואין וכד'.

מומלץ ורצוי במקביל להגשת התביעה להתרת הנישואין לערוך הסכם גירושין בין בני הזוג לצורך הסדרת העניינים הרכושיים, המזונות והסדרי הראייה באם יש ילדים. הליך גירושין אזרחיים נפתח בבית המשפט במסגרת הגשת תביעה להתרת נישואין כשהיא ערוכה על גבי טופס 43 ב' , בהתאם לתקנה 343 ו (ב) (1) , ובו יש לציים את פרטי התובע, דתו, דתם של כל אחד מהוריו, דתם של הוריהם של הוריו, השתייכותו הדתית כיום באם המיר את דתו, פרטי הנישואין, תצהירים מאנשים נוספים המכירים היטב את התובע ויכולים להעיד אודות דתו והשתייכותו הדתית, אישור מהמסדר הדתי אליו משתייך ( כנסייה על עדותיה, בית הדין השרעי וכד'…).

את הפרטים האמורים יש להגיש לבית המשפט כשהם ערוכים בתוך התביעה ואליה מצורפים הנספחים השונים ולרבות תעודת הנישואים המקורית כשהיא מתורגמת בתרגום נוטריוני. מדובר בתהליך שלרוב לוקח זמן רב. התביעה בצרוף הנספחים הנלווים לה תועבר על ידי בית המשפט לבית הדין הרבני הגדול לצורך קבלת חוות דעת וסמכות להתרת נישואי הצדדים מבלי שהדבר יתנגש בדין. לאחר קבלת ההסמכה התביעה תועבר לבית הדין הדתי שאליו משתייך התובע, לצורך קבלת ההסמכה וההסכמה להתיר את נישואי הצדדים תוך בחינת מכלול הדינים. הגשת תביעה להתרת נישואין לעיתים עלולה להיות מורכבת בשל הפרוצדורה הרבה הכרוכה בה ולעיתים עלולה להסתיים בנקל.

מומלץ תמיד להעזר בשרותי עו"ד הבקיא בתחום גירושין אזרחיים לצורך הגשת התביעה להתרת הנישואים לשם מניעת תסבוכת משפטית מיותרת לאור מורכבות הדרישות.