גירושין ברבנות

גירושין ברבנות נעשים במסגרת הכללים הקבועים בדין תורה.

טקס גירושין ברבנות הנו טקס דתי הלכתי בו הבעל נותן גט לאישה והאישה צריכה לקבל את הגט מרצון.

בעצתנו לרוב הינה לסיים בטרם עריכת גירושין ברבנות את כלל המחלוקות ולרבות ענייני הרכוש והמזונות ולהשאיר את טקס הגירושין ברבנות לסוף ההליך. טקס הגירושין ברבנות נעשה באולם הדיינים בו נוכחים דייני בית הדין.

הדיינים ראשית יבצעו חיקור שמות שמטרתם הינה לוודא האם יש לבני הזוג שמות נוספים כגון שמות חיבה, קיצורי שמות, ניכויים וכדומה וזאת על מנת שגט יירשם רישום מדוייק ולרבות כינויי הצדדים. בנוסף, חיקור השמות ייעשה גם כלפי הורי הצדדים, וכך לא אחת ייחקרו אף העדים אותם על הצדדים להביא לדיון בדבר שמותיהם והכינויים להם זכו הורי הצדדים.

הגירושין ברבנות מסתכמים בסופו של יום בגט ולא דיני גירושין, אותו קלף אשר נכתב בדיו בידי סופר סת"ם המהווה שליח של בית הדין אותו ממנה הבעל בטקסיות לאחר שהחזיק בידיו מגש ובו כלי כתיבה לכתיבת הגט והצהיר בפני בית הדין כי סופר הסת"ם הנו שלוחו לעניין כתיבת הגט. לאחר שכתיבת הגט מסתיימת על הבעל למסור את הגט לידיה של אשתו ועליה לפסוע מס' צעדים לאחור, דבר המשמש כראיה לקבלת הגט מצידה. גירושין ברבנות נעשים אם כן באמצעות מסירת קלף הגט ע"י הבעל וכן ע"י קבלתו מאת אשתו.