איסוף ראיות בתביעת גירושין

אז זהו, החלטת להתגרש? מה עושים עכשיו?

בטרם פנייה לקבלת ייעוץ משפטי ( וכמובן לאחר ההשלמה עם גיבוש ההחלטה להתגרש), רצוי ומומלץ להתחיל לאסוף ראיות והוכחות לגבי אורח החיים, ההוצאות השוטפות והיומיומיות, תדפיסי חשבונות בנק, תלושי משכורת, דפי סילוק הלוואות ומשכנתאות אם יש כאלו וכד'…

אז איפה מתחילים ?

חשוב מאוד להבין את משמעות התוכן באיסוף הראיות, לצורך הדוגמא : במקרה של בגידה מומלץ לשכור את שרותיו של חוקר פרטי אשר בד בבד יפעל בקנה אחד עם עורך הדין והקו המשפטי ויאסוף את הראיות הדרושות להצגה בבית הדין הרבני.

במצב האידיאלי והנפוץ המחייב פעולה מהירה בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני יש להצטייד במהירות ובזריזות ברשימת סל של מסמכים הנדרשים בטרם הגשת תביעות.

לרוב יש להצטייד במסמכים הבאים : תלושי שכר של 12 החודשים החולפים של שני בני הזוג, תדפיסי חשבונות בנק ודוח מצב עדכני, רשימת נכסים, יתרה לסילוק משכנתא, מספרי הלוואות, מספרי רישוי של כלי רכב, רשימת חסכונות – פק"מ – קופ"ג- ביטוחים וכד' , קבלות וחשבוניות על הוצאות הבית, הוצאות הילדים, קניות, ביטוחים, טיפולים רפואיים, קוסמטיקה, טיולים ובילויים.

במצב בו מוגשת תביעה רכושית ו/או תביעה לפירוק שיתוף יש צורך בהכנה מבעוד מועד של רשימת הנכס/נכסים, לרבות גוש וחלקה ואופן רישום הנכסים.

במקרה ומדובר בתביעה לחלוקת רכוש הכוללת היקף אחזקות/עסק משפחתי/חברה משפחתית/אחזקות משפחתיות אזי יש צורך להצטייד באישורי מס הרלוונטיים לשנה החולפת לרבות : דוח רווח והפסד, הצהרת הון, מאזן ולעיתים אף הערכת אקטואר/ שמאי ( מעריך שווי ) מקדימה .

לעיתים בבית המשפט תינתן חשיבות רבה לדבר הראיה שיוצג ולעיתים, בהנחה ומדובר בטקטיקה נבונה ומושכלת, ייתכן והראיה גם אם הושגה בדם, יזע והרבה כסף, כלל לא תוצג בבית המשפט.

יש לזכור תמיד כי בתיק גירושין ידע שווה ומשול לכוח!!!

העוצמה אשר צד יכול לשאוב מהמידע שבידיו לעיתים יקרה מפז, וזאת אף אם הוא לא יידרש להציגו בבית המשפט ו/או בבית הדין הרבני.