צוואה וירושה

למשרדנו ניסיון רב בניהול עזבונות והגשת בקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה במשרדי רשם הירושה ברחבי הארץ. כמו גם טיפול בהתנגדויות לבקשות לצו ירושה וצו קיום צוואה המתנהלות בבית המשפט לענייני משפחה.

ירושה על פי הדין

כאשר אדם אינו מותיר אחריו צוואה, במותו יחולק רכושו על פי חוק הירושה התשכ"ה-1965.
ככלל, במות אדם יעבור כל רכושו לבן זוגו ולילדיו.

בן הזוג יורש מחצית מרכושו של הנפטר, וילדיו (או נכדיו, אם ילדיו נפטרו לפניו) חולקים במחצית השנייה – בחלקים שווים ביניהם.

באם לנפטר לא היו ילדים או נכדים, יורש בן הזוג את העיזבון ביחד עם הורי הנפטר. במקרה כזה בן או בת הזוג יורשים שני שליש, וההורים – את השליש הנותר.

באם לנפטר לא היו ילדים, נכדים, הורים או בן זוג – עובר העיזבון לקרובים מדרגה שנייה.

בהעדר קרובי משפחה יורשת מדינת ישראל את רכושו של המנוח.

צו ירושה / צו קיום צוואה

למשרדנו נסיון רב בהגשה וטיפול בבקשות לצווי ירושה וצווי קיום צוואה בלשכות רשם המקרקעין.
טיפול מקצועי ראשוני של עו"ד הבקיא בתחום הירושה יכול לחסוך לך כסף רב באם מלכתחילה ההליך לא ינוהל כהלכה ועל כן,
מומלץ וחשוב להגיע למשרדנו לצורך קבלת ייעוץ אישי ומקצועי בטרם הגשת הבקשה.

לצורך חלוקת רכושו של מנוח/ה עפ"י דין ו/או עפ"י הצוואה יש לקבל צו ירושה / צו קיום צוואה.

ישנם מצבים ונסיבות בחיים אשר בהתקיימם רצוי ואף מומלץ במיוחד לערוך צוואה כך למשל, צדדים אשר נמצאים בהליך גירושין, ידועים בציבור, נישואים שניים כאשר לאחד מבני הזוג או לשניהם ילדים מנישואים קודמים וכו'.

בקשות לצווי ירושה / קיום צוואה תוגשנה ללשכת הרשם לענייני ירושה שבאזור סמכותו היה מקום מושבו של המוריש.

כל בקשה לצו ירושה או קיום צוואה מתפרסמת בעיתון יומי. המעוניין להתנגד לה, יעשה זאת תוך 14 יום מתאריך הפרסום בעיתון.

העתק הבקשה אשר מוגשת לרשם עובר לתגובת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה האפוטרופוס הכללי. לאחר קבלת תגובה לבקשה, ולאחר שחלפו המועדים להגשת הודעת התנגדות יינתן צו ירושה/קיום צוואה או לחילופין, יועבר התיק להחלטת בית המשפט לענייני משפחה.

בבקשות לצו ירושה/קיום צוואה, שהועברו לביהמ"ש לענייני משפחה עפ"י סעיף 67א לחוק הירושה – יינתן הצו ע"י ביהמ"ש ולא על ידי הרשמים לענייני ירושה.

אתם מוזמנים לפנות למשרדנו לצורך קביעת פגישת ייעוץ והסבר מפורט אודות ההליך הנדרש.

עריכת צוואה

צוואה היא הבעת רצון, משאלה של אדם מה יעשה ברכושו לאחר מותו.

ישנם מצבים ונסיבות בחיים אשר בהתקיימם רצוי ואף מומלץ במיוחד לערוך צוואה כך למשל, צדדים אשר נמצאים בהליך גירושין, ידועים בציבור, נישואים שניים כאשר לאחד מבני הזוג או לשניהם ילדים מנישואים קודמים וכו'.

במקרה והמנוח הותיר אחריו צוואה, היורשים הם על פי נוסח הצוואה ולא היורשים על פי דין כאמור לעיל. כמו כן, העיזבון יחולק בין הנהנים בהתאם להוראות הצוואה.

בעת עריכת הצוואה ניתן לקבוע בנוסח הצוואה מי יהיה המוציא לפועל של הצוואה – "מנהל עיזבון".

צוואה חייבת להיעשות מרצון חופשי וללא השפעה ו/או כפיה בלתי הוגנים ו/או לחץ של הנהנה על המצווה ו/או על נוסח הצוואה.

חשוב כי נוסח הצוואה יהיה ברור, בלשון בהירה וברורה ושאינו משתמע לשתי פנים.

במידה ויש חשש כי הצוואה נערכה שלא מרצון חופשי, תוך ניצול מצוקתו של המנוח/ה וניצול תלותו ביורש – ניתן להגיש התנגדות לצוואה.

במקרה כזה הרשם לענייני ירושה מעביר את הטיפול בתיק להמשך טיפולו של בית המשפט לענייני משפחה והשופט הדן בתיק בוחן ובודק האם בצוואה נפלו פגמים, והאם היא נעשתה ברצון חופשי וללא השפעה או כפיה בלתי הוגנת על המצווה וכד'. בין היתר, בוחן בית המשפט את מידת התלות של המנוח ביורש, כיצד נערכה הצוואה, האם היורש היווה חלק פעיל בעריכתה, האם המנוח נטל תרופות שהשפיעו על רצונו או השפיעו על צלילות דעתו וכן הלאה…

צוואה הדדית

בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. הווה אומר כי ההסדרים של האחד תלויים בהסדרים של השני.

נוסח צוואה הדדית הינה ככלל כאשר בני הזוג קובעים כי בפטירת מי מהם לפני בן הזוג השני, כל רכושו של הנפטר יעבור במלואו לבן הזוג הנותר בחיים.

סוגי צוואות

צוואה נעשית בכתב יד, בעדים, בפני רשות או בעל פה.

 • צוואה בכתב יד
  צוואה בכתב יד תיכתב כולה ביד המצווה, תשא תאריך כתוב בידו ותיחתם בידו.
 • צוואה בעדים או צוואה בכתב
  צוואה בעדים, הינה צורת הצוואה הנפוצה ביותר, לפיה חותמים המצווה ושני עדים על הצוואה, בנוכחות המצווה. צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.
 • צוואה בפני רשות
  צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי המצווה בעל פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה או בפני חבר של בית דין דתי, או בהגשת דברי המצווה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה או חבר בית דין דתי כאמור. דברי המצווה, כפי שנרשמו או כפי שהוגשו כאמור, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, ויאושר כי הצוואה נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור. בצוואה זו אין דרישה לחתימת המצווה או הרשות, בניגוד לצוואה בכתב יד וצוואה בעדים.
 • צוואה בעל פה
  צוואה בעל פה הינה צוואת שכיב מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים השומעים לשונו. דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה, יירשמו בזיכרון דברים, שייחתם בידי שני עדים ויופקד על ידיהם אצל הרשם לענייני ירושה. רישום, חתימה והפקדה כאמור ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם. צוואה בעל פה, בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.