חלוקת זכויות פנסיה בגירושין

במהלך תהליך הגירושין, בעת חלוקת הרכוש, יש לתת את הדעת גם על חלוקת זכויות הפנסיה של הצדדים. החוק מורה על הלכת שיתוף, דהיינו חלוקת רכוש שוויונית יחסית בין בני הזוג, הכוללת גם את נכסי הקריירה, אולם אין חקיקה מוסדרת לגבי כספי הפנסיה במקרים אלו.

בעייתיות לעניין חלוקת זכויות הפנסיה מתעוררת כאשר צד אחד יוצא לפנסיה מוקדמת. במקרים כאלה צריכה להתבצע חלוקה בין הצדדים בכספי הפנסיה ואז בן הזוג השני מקבל גם את משכורתו וגם מחצית מהפנסיה, כפי שמגיע לו לפי החוק.

בפועל המצב שנוצר הוא שבעצם בן הזוג אשר פרש לפנסיה מוקדמת, נותר עם מעט מאוד הכנסה ובנוסף הוא עלול להתקשות למצוא עבודה, במידה וגילו מתקדם. כספי הפנסיה של אחד מהצדדים הוא חיסכון, תוצאת עבודה לאורך שנים, והמצב שנוצר הוא בעצם חוסר שוויון. זכויות הפנסיה כוללות גם כספים אשר נצברו בקופות גמל, בקרנות השתלמות ובביטוחים אישיים.

במקרים שבהם בני הזוג עדיין לא קיבלו את כספי הפנסיה המגיעים להם, הבעיה עוד יותר מורכבת, היות ויש צורך לאזכר את נושא כספי פנסיה אלה בהסכם הרכוש, עוד לפני הגעה לחלוקתם. מה שקורה בסופו של דבר, למרות אזכור לגבי חלוקת כספי הפנסיה, בהרבה מצבים, בסופו של דבר, הכספים לא מחולקים, משום שתקנות חברות הפנסיה הן הקובעות בנוגע לכספים המופקדים בהן, ושם חלוקת כסף לבן זוג מותרת רק עבור תשלום מזונות. קופות הפנסיה בעצם לא מכירות בעובדה כי לבן הזוג השני, אושר כחוק ובהסכם הממון לקבל מחצית מכספי הפנסיה של בעל הקופה, ולכן אותן חברות אינן מעבירות כספי פנסיה לאדם אחר, מלבד בעל הקופה בעצמו.

כך הופך בן הזוג אשר זכאי לקבלת הכספים, ביום בו הם מגיעים לעובד שפרש לגמלאות, לסוג של בן ערובה ותלוי אך ורק בטוב לבו. במידה ובעל קרן הפנסיה הלך לעולמו, תסרב החברה להעביר כספים לבן הזוג הזכאי מתוך אותם נהלים ותקנות, אשר הוזכרו קודם.

בפני ביהמ"ש עומדת בד"כ דילמה וישנו קושי רב לפסוק לנושא חלוקת נכסי הפנסיה, אך מבצעים את ההערכות וההחלטות בהתאם למהות התיק, למצב הכלכלי של בני הזוג וזאת על אף שבאופן כללי, קבע ביהמ"ש לענייני משפחה כי בן הזוג אמור לקבל את כספי הפנסיה באופן ישיר מהחברה/הגורם אשר שילמו את הגמלה.

אפשרות של פתרון לבעייתיות של חלוקת הכספים מעבר לצורך החקיקתי, מצריכה שיתוף פעולה והסכמה של בני הזוג. בפתרון זה, יעניק בן הזוג בעל חשבון הפנסיה חלק מהכסף בזמן חתימת הסכם הגירושין ביניהם. כך נוצרת הגינות מסוימת בין בני הזוג.