עורך דין ירושה

דיני ירושה וצוואות, הוא תחום משפטי העוסק בסוגיות שונות הנוגעות לנושא זה, כגון: עריכת צוואה, התנגדות לצוואה, ניהול עזבונות, צו קיום צוואה, צו ירושה וכיו"ב. עורך דין ירושה מעניק ייעוץ משפטי בכל הסוגיות הללו ומוודא כי זכויות הלקוח נשמרות בצורה הטובה ביותר.

עריכת צוואה

כאשר אדם הולך לעולמו, הרכוש שצבר בחייו, יעבור ליורשיו. עריכת צוואה מאפשרת לקבוע מי יהיו היורשים ומה יהיה חלקם בעיזבון. לעומת זאת, כאשר אדם נפטר ללא צוואה, עזבונו יחולק על פי סדר הירושה שבחוק. לעריכת צוואה אפוא יש חשיבות גדולה מאוד משום שבאמצעותה, יכול המוריש לקבוע על פי רצונו בלבד מי יהיו היורשים של רכושו.

צוואה היא מסמך משפטי ועל מנת שיהיה לה תוקף מחייב, עליה להיות ערוכה כדין. כמו כן, עליה להתייחס לכלל רכושו של המצווה ולהיות מנוסחת באופן נהיר, בכדי למנוע מחלוקת בין היורשים באשר לקבוע בצוואה. לאור זאת, על מנת לערוך צוואה יש לפנות אל עורך דין ירושה.

התנגדות לצוואה

עורך דין ירושה מטפל רבות בסוגיה חשובה זו של התנגדות לצוואה. לעיתים מייצג עורך הדין את מגיש הבקשה המבקש לפסול את הצוואה ולעיתים את היורש המבקש לקיים את הצוואה. ניתן להגיש התנגדות לצוואה כאשר מתקיימת עילה לפסילת הצוואה, למשל, אי כשירות המצווה לערוך צוואה  או השפעה בלתי הוגנת על המצווה. העילה הראשונה עניינה מצב שבו במועד עריכת הצוואה, לא היה המצווה בדעה צלולה, כך שהוא לא היה מודע באותה עת להיקף רכושו ולתוצאות של ביצוע פעולה זו של עריכת צוואה.

העילה השנייה מתייחסת למצב שבו התקיימה תלות משמעותית ועמוקה בין המוריש ליורש, עד כדי שזו השפיעה על תוכן הצוואה ועל כן היא אינה משקפת את רצונו הכנה של המנוח. כאשר התנגדות לצוואה מוגשת בעילה זו, בית המשפט בוחן את טיבה של התלות והיקפה, למשל, האם היה מדובר בתלות פיזית בלבד, או גם בתלות נפשית, או האם למצווה היו קשרים אחרים בחייו או שהיורש ניתק אותו מסביבתו.

ניהול עזבונות

במסגרת עבודתו, משמש עורך דין ירושה גם כמנהל עיזבון, תפקיד אליו יתמנה עורך הדין ביוזמתו של יורש או צד מעוניין אחר, למשל נושה של העיזבון. מינוי מנהל עיזבון נדרש במצבים שונים, אך המטרה היא אחת: לשמור על האינטרסים של היורשים או הנושים. אחד המקרים הנפוצים שבהם ממונה עורך דין ירושה למנהל עיזבון הוא מצב שבו ישנה מחלוקת בין היורשים אשר מעכבת או כלל אינה מאפשרת את חלוקת הרכוש. דוגמא נוספת: כאשר ישנם חובות לעיזבון ויש צורך בגורם מקצועי חיצוני אשר ידאג לתשלום החובות ולחלוקת הירושה שנוצרה בין היורשים. נציין כי החוק העניק למנהל עיזבון סמכויות רחבות מאוד על מנת שיוכל לבצע את תפקידו במסירות מלאה ובצורה הטובה ביותר, כאשר המטרה היא ניהול נכון ויעיל של העיזבון.