התרת נישואין

אם אתם מתכוונים להתחתן, קחו בחשבון שבשביל להחשב כנשואים לכל דבר ועניין בישראל, אתם אמורים להנשא כדת וכדין עפ"י דיני ההלכה היהודית. זהו תחום שנוי במחלוקת שנים רבות, אך כל שינוי שנעשה בו, קשה ואיטי. הבעייתיות בנישואין הלכתיים היא ההכרח או הכפייה שניישואין אלה כופים, גם על מי שאינם מעוניינים להנשא תחת ההלכה היהודית ועדיין להחשב בני זוג נשואים על פי חוק. וכמו שבטקס הנישואין, כך גם טקס הגירושין. הגט ינתן בהתאם לפסיקה ההלכתית.

באופן כללי בני זוג מאותה הדת, בין אם יהודים, נוצרים או מוסלמים, אשר מקיימים דתם בארץ וקיימת ערכאה דתית עבורם – יכולים לבצע את טקסי הנישואין והגירושין עפ"י הלכות הדת של בני הזוג. אך מה קורה כאשר בני הזוג הם כל אחד מדת שונה? למצב זה ואחרים, קיים טקס התרת הנישואין.

התרת נישואין הינו הליך לפרוק קשר של נישואין, אשר אינו מבוצע בבית הדין הרבני או כל בית דין של עדה כלשהי, עפ"י התנאים שהזכרנו קודם. הטקס מבוצע בבית המשפט לעניני משפחה ונותן מענה למקרים שבהם בני הזוג נישאו שלא ע"י הדין האישי-היהודי ולא רק בני דת שונה, אלא אף אם מדובר בזוג שחפצה נפשם להתחתן בנישואים אזרחיים מתוך בחירה.

אם אתם חיים עם בן זוג והוא ידוע בציבור שלכם, לדוגמא – הדת היהודית ההלכתית, מתייחסת לזוגיות זו כמו לבני זוג נשואים ותאלצו לעבור טקס דתי, המשחרר אתכם רוחנית ונקרא "גט לחומרה", דהיינו "על כל מקרה". כך תוכלו לאפשר לעצמכם להנשא עפ"י דין הלכתי בעתיד. אך למרות טקס הגט המיוחד, עדיין לא יוכרו בני הזוג כגרושים, לעניין החוק הישראלי ולא יהיו חלים עליהם החובות והזכויות המוכרים עפ"י חוק כבני זוג גרושים.

במקרים אותם הזכרנו ניתן לפנות לביהמ"ש לעניני משפחה, להגיש בקשה לקיום טקס התרת נישואין. ביהמ"ש יבדוק באם אכן לביה"ד אין סמכות, בסטטוס הקיים של בני הזוג או לחילופין אם מדובר בנישואים של 2 בני דת שונה – יבדוק עם בתי הדין המתאימים. בסופו של תהליך בירוקרטי לא קצר, ינתן פס"ד לגבי הגירושין בערכאה השיפוטית הנבחרת. כך בני הזוג יחשבו כגרושים לכל דבר, גם אם לא עברו את טקס הגט המקובל ויוכלו להיות ברי חיתון בעתיד.