הסכם שלום בית

לעיתים ניתן ללבות סכסוך אשר ניצת בין בני זוג כבר בשלב מוקדם של ההליך ואולי אף בטרם הוגשו תביעות.
במצב בו יש הסכמה בין הצדדים לפנות לשלום בית, בין אם הוגשו תביעות ובין אם לאו, ניתן לגבש הסכם עקרוני אשר כשמו כן הוא – " הסכם שלום בית ולחילופין גירושין" אשר במסגרתו ניתן להגדיר את תקופת שלום הבית, את אופן התקיימות שלום הבית ולרבות את התחייבויות הצדדים בין אם נעשו באופן הדדי האחד כלפי השניה ובין אם מטילות חובות על אחד מהם.

גיבוש הסכם שלום בית ולחילופין גירושין או גישור גירושין הנו כלי מעולה אשר בכוחו לאפשר לבני הזוג להמשיך ולחיות כמשפחה, תוך הידיעה הברורה כי תקופת שלום הבית, מטילה בחובה חובות מוגדרות וכללי התנהגות ברורים ומוגדרים כפי שהתחייבו הצדדים בהסכם שגובש.
בהסכם שלום הבית ולחילופין גירושין מומלץ להגדיר את אופן חלוקת הרכוש, המזונות, המשמורת, הסדרי הראייה וכד', והכל על מנת שלא יישארו קצוות פתוחים במקרה של פירוד וגירושין, דבר אשר יכול לגרור הליכים נוספים.

את הסכם שלום הבית ולחילופין גירושין יש לאשר בבית הדין הרבני ו/או בבית המשפט לענייני משפחה על מנת שיינתן לו תוקף של פסק דין מחייב דבר אשר יאפשר את אכיפתו.

הסכם שלום בית ולחילופין גירושין הנו החלופה הטובה ביותר – המאפשרת לבני זוג אשר לא בטוחים ב 100% כי הדבר הטוב ביותר עבורם הנו לחיות בנפרד ובלבם ישנה תקווה כי על הפערים יוכלו להתגבר יחדיו אך יחד עם זאת לא לחזור שוב על כל ההליכים והתביעות אשר הוגשו לבית המשפט כשבאופק הכל ברור וידוע כיצד יש לפעול באם נסיון השלום בית לא יצלח.

ההסכמות אותן יש לגבש בהסכם השלום בית ולחילופין גירושין מהוות מעין " תעודת ביטוח " למקרה והנסיון לא יצלח כך שיש שקיפות והבנה מלאה בין הצדדים באיזה אופן ייפרדו במקרה ומי מהצדדים ייבחר להתגרש לאחר תקופת הנסיון או במהלכה.

במקרים בהם גורם כלשהו בהתנהגות מי מהצדדים מהווה לב ליבו של הסכסוך בין הצדדים לדוגמא במקרה של בעיית הימורים של אחד מבני הזוג אזי, ניתן לקבוע בהסכם שלום הבית ולחילופין גירושין כי הבעל מתחייב לחדול מלהמר וכי ישתתף בסדנאות וטיפולים לגמילה מהימורים כתנאי עיקרי לתחולת שלום הבית וההסכם.
לעיתים במקרים של אלימות בין בני הזוג, ניתן לחייב את הבעל במסגרת ההסכם לפנות לטיפול בשליטה בכעסים ואלימות כתנאי עיקרי וכד'…