הורות ופונדקאות

הסכם הורות מסדיר את אחריות ההורים לגידול הילד ונועד לאותם אנשים אשר חפצים להביא ילד משותף לעולם, תוך שמרכז חייהם הינו סביב ההורות לילדים, ולא סביב קשר נישואין רשמי. בשנת 1992 נחקק חוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב, אשר נותן הכרה רשמית במבנה משפחתי מסוג זה.

רצוי לחתום על הסכם הורות בטרם כניסתה של האישה להריון.

הסכם ההורות בא להסדיר כאמור את אחריות ההורים כלפי ילידיהם המשותף לרבות:

שם הילד

שמו של הילד, ושם משפחתו. על-פי החוק, ילד שהוריו אינם נשואים או ידועים בציבור מקבל אוטומטית את שם משפחתה של אימו. על-פי חוק השמות, תשט"ו (1956), אם מעוניינים כי הילד ישא את שם אביו, האב צריך להסכים לכך בהסכם.

משמורת והסדרי ראיה

במסגרת הסכם ההורות קובעים מי יקבל משמורת על הילד, כלומר שאצלו הילד יתגורר. תוך קביעת הסדרי ראיה להורה הלא משמורן.

מזונות

במסגרת הסכם ההורות קובעים מראש את סכום מזונות הקטין בו ישא האב.

יש לאשר את הסכם ההורות בבית המשפט לענייני משפחה אשר ייתן לו תוקף של פסק דין.

הסכם ההורות יכול וישתנה עקב שינוי נסיבות מהותי אצל האם / האב / הקטין.

פונדקאות

הליך הפונדקאות הוסדר בחוק לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) תשנ"ו – 1996.

פונדקאית היא אם חד הורית (גרושה / אלמנה / רווקה עם ילדים) הנכנסת להריון באמצעות הפרית מבחנה עם העובר של זוג הורים שאינם יכולים להרות.

בני זוג אשר מעוניינים להתחיל בתהליך הפונדקאות, מחויבים לקבל אישור מאת "הוועדה לענייני פונדקאות" במשרד הבריאות".

במסגרת ההסכם אשר ייערך ע"י עו"ד וייחתם בין בני הזוג לבין הפונדקאית יש לעגן את הקשר בין הצדדים על זכויותיו וחובותיו.

ככלל עורך הדין משמש גם כנאמן ובמסגרת תפקידו הוא אחראי להעברת הכספים מבני הזוג לפונדקאית בהתאם לתנאי ההסכם אשר נחתם בין הצדדים.