גניבת זרע

גניבת זרע הינו מקרה בו אישה נכנסה להריון תוך מעשה מרמה והטעיה, ללא ידיעתו של הגבר ובניגוד להסכמתו. לדוגמא, אישה אשר מצהירה כי איננה מסוגלת להיכנס להריון, ומקיימת יחסי מין עם פלוני ללא שימוש באמצעי מניעה.

אישה אשר רימתה גבר כאשר הטעתה אותו לחשוב כי היא משתמשת באמצעי מניעה, ולימים הסתבר כי הינה בהריון. במקרה כזה, אם הגבר הסתמך על טענת האישה ולא השתמש באמצעי מניעה יתכן מאד שיראו בו כמי שהוא בגדר "אשם תורם" והוא לא יוכל לטעון נגד האישה למצג שווא וכוזב.

טענה של גניבת זרע דרושה הוכחה לא פשוטה בבית המשפט. בתי המשפט נוהגים לדחות טענות של "גניבת זרע" אשר מועלת כבדרך כלל, במטרה לפטור את הגבר מתשלום דמי מזונות עבור הקטין.