הליך הגירושין בישראל

הליך הגירושין בישראל נקבע ע"פ ההשתייכות הדתית של כל אחד מבני הזוג, לדוגמא: יהודים משתייכים למערכת בתי הדין הרבניים, מוסלמים משתייכים למערכת בתי הדין השרעיים וכד". הליכי גירושין בישראל אינם חייבים להתחיל ולהסתיים תחת אותה מערכת, אותו גוף הדן בכל העניינים שבמחלוקת בין הצדדים וכך לדוגמא, הליך גירושין בישראל שנפתח מעצם הגשת תביעה לשלום בית בבית הדין הרבני יכול לגרור אחריו הגשת תביעה רכושית או תביעת משמורת לבית המשפט לענייני משפחה, כך שבינתיים התביעה לשלום בית תמשך להתברר במקביל לברור התביעות שהוגשו בבית המשפט לענייני משפחה.

גירושין בישראל בין בני זוג יהודים הנם בסמכותו של בית הדין הרבני, השייך למשרד המשפטים ואולם, ייתכן והליכי גירושין בישראל בין בני זוג יהודים יחלו עם הגשת תביעות בבית המשפט האזרחי, בית המשפט לענייני משפחה, ויתבררו שם אף בלא שנתפתח כל תיק בבית הדין הרבני.

גירושין בישראל בין בני זוג השייכים לדתות שונות ומשכך אינם משתייכים לבית דין דתי אחד המסדיר את גירושיהם נעשים במסגרת הליך התרת נישואים מלשון "התרה" כלומר, יש להתיר את קשר הנישואים ביניהם. הליך התרת הנישואין נעשה במסגרת בית המשפט לענייני משפחה אשר פונה לבתי הדין המוסמכים אליהם משתייך כל אחד מבני הזוג ומבקש ממנו סמכות להתיר את קשר הנישואים בהתאמה לכללי הדת. כך נוצר שקיים הליך אזרחי לגירושין בישראל, התרת נישואים המכונה גם – גירושים אזרחיים.

דרך המלך לגירושין בישראל הינה עריכת הסכם גירושין המסדיר את כל העניינים הקשורים בין הצדדים ולרבות: מזונות הילדים, משמורת הילדים, ענייני הרכוש, חלוקת הרכוש וכדומה…

לא אחת, בני זוג יהודים המתגוררים בחו"ל ואשר הנם בעלי זיקה לארץ מגיעים לישראל על מנת להתגרש בהליך גירושין בישראל אשר הנו לרוב זול בהרבה יותר מהליך הגירושין האפשרי במדינתם. לעיתים בני זוג שכאלו פותחים בהליך גירושין מקביל להליך הגירושין האזרחי הנעשה במדינת מגוריהם בחו"ל וקבלת דיני גירושין.