הסכם ממון בין ידועים בציבור

בישראל של שנות האלפיים, זוגות רבים חיים יחד כידועים בציבור, ללא נישואים רשמיים. על מנת ליהנות מחייהם המשותפים, ללא חשש מפני עתידם הכלכלי במקרה של פרידה, פונים חלק מן הזוגות הללו לעורך דין דיני משפחה, על מנת לערוך הסכם ממון בין ידועים בציבור.

 הסכם ממון – מהו ומדוע זה כדאי?

מדובר בחוזה ייחודי, הנחתם בין בני זוג המסדיר את חלוקת הרכוש בין הצדדים במקרה של פרידה. במסגרתו, יקבעו הצדדים בהסכמה, באמצעות עורך דין דיני משפחה, מהו הרכוש אשר יישאר בבעלותו של כל צד היה ובני הזוג ייפרדו ומהו הרכוש המשותף, אשר יחולק בין הצדדים.

עריכת הסכם ממון מומלצת עבור כל זוג ובפרט לידועים בציבור. הסיבה לכך היא כי על ידועים בציבור לא חל חוק יחסי ממון, החל על זוגות נשואים. מצב זה יוצר אפוא עמימות גדולה ביחס להגדרתו של הרכוש המשותף ולחלוקת הרכוש שיש לבצעה במקרה של פרידה. על כן, יש צורך לערוך הסכם ממון בין ידועים בציבור, אשר יגדיר במפורש את חלוקת הרכוש ויעניק לצדדים וודאות משפטית.

מה כולל הסכם ממון בין ידועים בציבור?

במסגרת ההסכם, יגדירו הצדדים כללים מנחים לחלוקת הרכוש במקרה של פרידה, על מנת שלא תהיה עמימות בנושא ועל מנת שלא להותיר פתח למחלוקת כספית בין הצדדים בעתיד. חשוב מאוד להתייחס בהסכם לכל סוג של רכוש ובפירוט רב ככל הניתן. יש לעשות הבחנה ולקבוע מה ייחשב כרכוש משותף ויחולק בין הצדדים ומהו הרכוש הפרטי של כל אחד מן הצדדים, אשר יישאר בבעלותו הייחודית.

כך למשל, יכולים בני הזוג להחליט כי רכוש אשר ניתן לאחד מהם במתנה או בירושה, יישאר בבעלות אותו צד ולא ייחשב לרכוש משותף. בד בבד, יכולים הצדדים לקבוע במסגרת הסכם ממון בין ידועים בציבור, כי הרכוש אשר ייצבר על ידי כל אחד מהם במהלך החיים יחד, יהיה רכוש משותף ויחולק ביניהם שווה בשווה, או בכל אופן חלוקה אחר.

תוקפו של הסכם ממון בין ידועים בציבור

הסכם ממון בין ידועים בציבור, תקף מן הרגע בו חתמו בני הזוג על ההסכם והם אינם מחויבים לפנות לבית המשפט על מנת לקבל את אישורו להסכם. זאת להבדיל מבני זוג נשואים, שם קיימת חובה לקבל את אישורו של בית המשפט היות שללא האישור, ההסכם לא יהיה בר תוקף. יחד עם זאת, למרות העובדה כי החוק אינו מחייב זוגות ידועים בציבור לקבל את אישורו של בית המשפט להסכם, עורך דין דיני משפחה ממליץ בכל זאת, לפנות לבית המשפט בעניין זה.

מדוע? משום שקבלת אישור של בית המשפט להסכם ממון, מקנה להסכם משנה תוקף וכל טענה עתידית בדבר פגם בהסכם (למשל טענה של אי גמירות דעת או טענה כי ההסכם נחתם בכפייה) סביר להניח כי תידחה היות שבית המשפט ראה את הצדדים ווידא כי הם מבינים את הוראות ההסכם וחתמו עליו מרצון חופשי.