גישור גירושין

לעיתים תיקי הגירושין הסבוכים ביותר מסתיימים בגישור. במהלך עבודתנו השוטפת, טיפלנו במשרדנו בסכסוכי גירושין מורכבים ביותר אשר הגיעו לקיצם באמצעות הליך גישור גירושין אשר נערך בסיוע מגשר.

הליך הגישור אינו הליך חובה. כל צד לסכסוך גירושין המתנהל בבית המשפט יכול לסרב לקחת חלק בהליך גישור גירושין המוצע לו, מבלי שיחשוש כי סירובו יהווה נקודה רעה לחובתו. תפקידו של המגשר הינו נייטרלי ומשכך אינו כפוף לצד כזה או אחר, דבר המסייע לו בפתרון הסכסוך בדרך מהירה, זולה, ונוחה עבור הצדדים המונעת מהם שברון לב וכאב הנוסע מהליך משפטי ממושך וארוך.

מדי יום מפנים בתי המשפט לענייני משפחה זוגות רבים להליך גישור גירושין. תפקידו העיקרי של המגשר הנו להביא את הצדדים לסכסוך לגיבוש הסכם אשר יוגש לפתחו של בית המשפט לצורך אישורו ומתן תוקף של פסק דין.

הליך הגישור הנו הליך חסוי, המחייב הן את המגשר והן את הצדדים שלא לחשוף את הדברים אשר נאמרו במסגרתו בפני בית המשפט וזאת אף במקרים בהם הליך הגישור לא צלח.

הליך הגישור נועד לאותם בני זוג אשר חפצים בגירושין מחוץ לכותלי בית המשפט תוך הימנעות מניהול הליך מסורבל ויקר.

המגשר ייבחר בהסכמת שני הצדדים כגורם נייטרלי, ע"פ בחירת הצדדים או על פי הפניית בית המשפט אשר לעיתים רואה באופק פתרון אפשרי באמצעות גישור גירושין.

ישנה אפשרות לניהול הליכי גישור באמצעות חתימת הצדדים על גבי הצהרת כוונות ראשונית לפיה הם מצהירים כי לא יפתחו בכל הליך משפטי האחד כנגד השני כל עוד הם מצויים בהליך הגישור והכל, מתוך מניע הדדי לסיום כלל המחלוקות בדרך הגישור לגירושין.
חתימה שכזו מאפשרת "שקט תעשייתי" הן לצדדים והן למגשר על מנת שיוכל לעשות עבודתו נאמנה בלא הלחץ המרחף של תביעות פתוחות או פנייה של מי מהצדדים לבית המשפט במהלך התקופה בה הצדדים מצויים בהליכי הגישור לגירושין.

כלל חשוב אותו יש לזכור הנו כי הגישור הנו הליך חסוי, וכל הנאמר בו נשמר תחת מעטה סודיות, כך שחשיפת המידע אשר הועלה במסגרת הגישור ו/או ההצעות שהציע מי מהצדדים לפתרון הסכסוך הנו דבר המחייב את הסכמת הצד השני ובאין הסכמה הדברים יישארו עלומים מעיניי בית המשפט והשופט אשר דן בתיק. בשנים האחרונות נעשה "ייבוא" של שיטות גישור שונות אשר התפתחו בארצות זרות והמובילה שבהן נקראת "גירושין בשיתוף פעולה" – Collaborative Divorce .

מדובר בהליך גישור לכל דבר המאפשר גיבוש הסכמות וניהול גישור לגירושין מוסכמים בלא הפחד מהגשת תביעות וקבלת הפתעות מהצד השני.