אפוטרופוס רפואי

אפוטרופוס רפואי, הידוע גם בתור אפוטרופוס לגוף, הוא אפוטרופוס שמתמנה לקבלת החלטות בקשר למצבו הבריאותי והרפואי של אדם אשר איננו מסוגל לדאוג לענייניו הרפואיים בעצמו.

האדם אשר זקוק למינוי יכול להיות בכל גיל, ומטבע הדברים מדובר פעמים רבות בקשישים הסובלים מלקות נפשית, שכלית או רפואית.

על פי רוב, אפוטרופוס לגוף יהיה אחד מבני המשפחה של האדם ובד"כ בן זוג, ילד, אח וכדומה. ישנם מקרים בהם האפוטרופסות לגוף נעשית ביחד עם מינוי אפוטרופוס לרכוש, אך אין מדובר בהכרח. היקף אחריותו של האפוטרופוס נקבע בהתאם לנסיבות ולעתים מתמנים כמה אפוטרופוסים לגוף עבור אותו האדם.

אפוטרופוס לגוף וחוק זכויות החולה

מינוי אפוטרופוס רפואי הוא עניין מהותי ומורכב, שכן אחד העקרונות המשפטיים-רפואיים החשובים בחוק הישראלי הוא שאין לתת טיפול בהעדר הסכמה מדעת (פרק ד' בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996. במאמר מוסגר נציין כי טיפול רפואי דחוף יכול להינתן לפי חוק זכויות החולה גם ללא הסכמה ובכפוף לאישור שלושה רופאים.

חוק זכויות החולה קובע בסעיף 16 שאדם חולה רשאי למנות מיופה כוח מטעמו אשר יהיה מוסמך לתת הסכמה לטיפול במקומו. מיופה כוח זה הוא איננו אפוטרופוס לגוף, והמינוי צריך להיעשות על ידי האדם כאשר הוא צלול ומבין את ההשלכות והמשמעויות של ייפוי הכוח.

אפוטרופוס רפואי, לעומת זאת, הוא סמכות שמתמנה על ידי בית המשפט במצבים בהם המטופל לא מסוגל לדאוג לענייניו ואין ברירה אלא למנות עבורו אפוטרופוס לנושאים הבריאותיים.

החלטה על מינוי אפוטרופוס לגוף, כלומר אפוטרופוס רפואי, מתקבלת במקרים של העדר יכולת של המטופל לתת הסכמה מדעת לטיפולים רפואיים מחמת מצב דמנטי, מצב נפשי, ליקוי שכלי או מצב פיסי אחר.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי אפוטרופוס לגוף יכול להיות כל אדם שממונה על ידי בית המשפט, וכפי שצוין לעיל מדובר לרוב בבני משפחה קרובים. במידה שאין בני משפחה אשר מסוגלים או מעוניינים לקחת על עצמם את האחריות, בית המשפט יכול למנות אפוטרופוס רפואי חיצוני כגון תאגיד אפוטרופסות או את האפוטרופוס הכללי (בעל תפקיד הפועל תחת משרד המשפטים).

התערבות רפואית דחופה

בקשה למינוי אפוטרופוס רפואי יכולה להיות מוגשת במסגרת צורך רפואי דחוף שאיננו סובל דיחוי. החוק מאפשר זאת בלוחות זמנים קצרים ביותר. הבקשה מוגשת ביחד עם מסמכים שונים שבמרכזם תעודה רפואית אשר מעידה על הצורך הרפואי הדחוף, עם פירוט מצד הרופא אודות סיכונים וסיכויים בביצועה או באי-ביצועה (כולל תקופת המינוי הדרושה).

בקשה לאפוטרופוס רפואי להתערבות דחופה מוגשת ביחד עם תצהיר מאומת על ידי עורך דין או בעל סמכות משפטית, תעודות רפואיות שונות לגבי המצב הרפואי ו/או הנפשי של האדם, דו"ח סוציאלי ורצוי שגם כתבי הסכמה של בני המשפחה מקרבה ראשונה.