פירוק עסק משפחתי

בני זוג רבים מתנהלים לרוב באידיליה לפיה הבעל עסוק בטרדות הפרנסה ואילו האישה עסוקה בטרדות הרווחה וניהול משק הבית.
במקרים רבים נושא צבירת הרכוש והנכסים נופל תחת "אחריותו" של הבעל והוא זה אשר בקיא בכל הפרטים הנוגעים לרכוש הצדדים, דבר אשר מאפשר לו להקדים את צעדיו ולהבריח נכסים בטרם הגירושין.

לרוב מדובר במצב בו יש עמימות לבן הזוג שאינו עוסק בניהול השוטף של הכספים וכך הוא נותר במצב של חוסר מידע בנוגע לכספים, להכנסות, לרכוש וכד' .
חוסר המידע האמור מאפשר לבן הזוג השולט בכספים להבריח רכוש ונכסים תוך מחשבה כי מעשיו לא יתגלו.

לצערנו, במקרים רבים האישה אשר כל חייה שקדה על גידול הילדים וטיפוח הבית, מוצאת עצמה לרוב אל מול שוקת שבורה וזאת כפועל יוצא מעצם היותה "מנותקת" מניהול רכוש הצדדים בעניין חלוקת רכוש. ואולם, גם במקרים בהם לאישה יש חוסר מידע מוחלט בנוגע לרכוש בני הזוג ואף אינה יודעת כמה חשבונות בנק הם מנהלים יש פתרון!

גיבוש טקטיקה נבונה מקדימה תרופה למכה ויש בכוחה לסכל הברחת רכוש. ועל כן בטרם נקיטת צעד ראשון יש לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי על מנת למזער נזקים עתידיים.