גישור גירושין – בקשה ליישוב סכסוך

בשנים האחרונות, הולכת וגדלה המודעות לכך כי הליך הגירושין אינו צריך להפוך לזירת לחימה וכי ניתן להתגרש בהסכמה. בקשה ליישוב סכסוך, המגובה כיום בתקנות מסודרות, מהווה עוד נדבך של גישור גירושין ומאפשרת לבני הזוג להגיע להסכמות הוגנות ולחתום על הסכם גירושין תוך זמן קצר.

בקשה ליישוב סכסוך- פתרון למרוץ הסמכויות

כאשר קיים רצון הדדי מצד שני בני הזוג להגיע לפשרה בענייני הגירושין, באפשרותם לפנות באופן ישיר לעורך דין מגשר להליך גישור גירושין. במסגרתו ינהלו הצדדים, בעזרת המגשר, משא ומתן ממוקד ונינוח על הנושאים השונים העומדים על הפרק ובסופו של יום, יחתמו על הסכם גירושין. אולם, ישנם לא מעט מקרים בהם קיימת אי בהירות לגבי כוונות הצדדים וקיומו של מרוץ הסמכויות, יוצר התלבטות מהותית כיצד לפעול.

מצד אחד, הבעת נכונות לגירושין בהסכמה והשתהות בהגשת תביעה, הוא צעד בכיוון הנכון, אולם מנגד, ישנו החשש כי הצד השני יעשה שימוש לרעה בנכונות הזו. כלומר, יקדים את הצד השני ויגיש תביעה באחת מן הערכאות, על מנת לצאת עם ידו על העליונה במרוץ הסמכויות.

בקשה ליישוב סכסוך מאפשרת לאחוז במקל משני קווצותיו: הבקשה מוגשת לבית המשפט לענייני משפחה ואם הצד השני לא הביע נכונות להליך זה, יוכל הצד שהגיש את הבקשה, להגיש את תביעותיו לבית המשפט לענייני משפחה, תוך פרק זמן מוגדר. אם תוגש בכל התקופה האמורה, תביעה לבית הדין הרבני, זה לא יוכל לדון בה, משום שהסמכות נתונה עוד לבית המשפט לענייני משפחה.

כיצד מגישים את הבקשה?

על מנת להגיש בקשה ליישוב סכסוך, יש לפנות אל עורך דין גירושין, אשר יכין בקשה בהתאם לקבוע בתקנות. ראשית, יש לחתום על טופס בו בן /בת הזוג מבקשים מבית המשפט להפנות את בני הזוג ליחידת הסיוע על מנת לנהל את הליך הגירושין בהסכמה וללא התדיינות משפטית. שנית, יש להכין תצהיר, במסגרתו תוצג מהות הסכסוך בין בני הזוג, אך מבלי להיכנס לפרטי הפרטים.

חשוב להדגיש, כי לא ניתן לתבוע דבר במסגרת הבקשה ולכן אין לכלול בה דרישות כלשהן. כל מהותה של הבקשה היא הבעת רצון לניהול הליך הגירושין באמצעות גישור גירושין.

בית המשפט בוחן את הבקשה ואם סבר כי הוגשה בתום לב, יפנה את הצדדים ליחידת הסיוע. אולם, אם התרשם כי אין המדובר אלא בצעד טקטי ולמבקש/ת אין רצון כנה לפשרה, הבקשה לא תעצור את מרוץ הסמכויות.

 

גישור גירושין – הדרך לגירושין קלים יותר

כאמור מעלה, אם בית המשפט מתרשם כי הבקשה ליישוב סכסוך הוגשה בתום לב, יעביר הוא את התיק ליחידת הסיוע. זו כוללת אנשי מקצוע שונים אשר תפקידם יהיה לסייע לבני הזוג להגיע להסכמה בענייני הגירושין ולסיים את ההליך המשפטי ללא צורך בהגשת תביעות לערכאות. אין ספק כי ההליך של בקשה ליישוב סכסוך הוא טוב וחיוני מאוד אולם כאשר ישנה נכונות אמיתית מצד שני בני הזוג לגירושין בהסכמה, באפשרותם לפנות באופן ישיר להליך של גישור גירושין אצל עורך דין לדיני משפחה.

המגשר יקיים מספר פגישות עם בני הזוג, במסגרתן הוא ישמע את ההעדפות והרצונות של כל אחד מן הצדדים. בהקשר זה חשוב לציין, כי על מנת שהליך הגישור יישא פרי, על בני הזוג לדבר בכנות מלאה מחד ולהיות נכונים לפשרה מאידך. לאחר ששמע את טענותיהם, ימקד המגשר את נקודות המחלוקות ויציע לבני הזוג הצעות שונות לפשרה. כך אט אט יתגבש לו הסכם גירושין הוגן אשר יביא לסיומו של הליך הגירושין תוך זמן קצר וללא צורך בהתערבות הערכאות המשפטיות.