גירושין מחתונה אזרחית

מספרם של הזוגות בישראל אשר נישאים בטקס אזרחי ולא בטקס דתי הולך וגדל. מה שהיה בעבר תופעה יוצאת דופן, אשר הייתה ייחודית לפסולי חיתון (כגון כהן וגרושה או בני זוג בני דתות שונות) הוא כיום בחירה חופשית שעושים זוגות רבים שאין להם כל מניעה להינשא כדת משה וישראל. הסיבה לכך נובעת בין היתר מהרצון להתנתק ממוסד הרבנות הנתפס בעיני רבים כשמרני. למרות האמור לעיל, בישראל לא קיימת האפשרות להינשא בנישואים אזרחיים ובני זוג הבוחרים להינשא כך, נאלצים לנסוע לחו"ל.

תוקפם של נישואים אזרחיים

אם במדינת ישראל אין אפשרות להינשא בטקס אזרחי, עולה השאלה האם נישואים אלו בכלל תקפים בארץ מבחינה משפטית. ובכן התשובה היא בחיוב, מדינת ישראל מכירה בנישואים אזרחיים וחלה למעשה על בני הזוג החובה להירשם במרשם האוכלוסין כזוג נשוי עם חזרתם לארץ. ההכרה בסטטוס זה, אשר ישונה בספח תעודת הזהות של בני הזוג, תקנה להם את מלוא הזכויות של זוגות נשואים בארץ, כאילו נישאו ברבנות, מבחינה זו אין כל הבדל בין אלו ואלו. ומה בדבר גירושין של בני זוג שנישאו בטקס אזרחי?

גירושין אזרחיים

היות שמוסד הרבנות אינו מאפשר נישואים אזרחיים בישראל, היה ניתן לחשוב כי גם בעת גירושין, בית הדין הרבני איננו מעורב אולם אין זה כך. למעשה, זוג יהודי שנישא בנישואים אזרחיים, בבואו להתגרש, יידרש להגיע לרבנות. החריג לכלל זה הוא מצב שבו בני הזוג בטוחים כי לא ירצו להינשא בעתיד לבני זוג אחרים, בנישואים דתיים וכן, כי ישראל מכירה בהליכי גירושין במדינה הזרה בה נישאו בני הזוג. אז יוכלו הם להסתפק בהליך גירושין בחו"ל ולהירשם בישראל כזוג גרוש, ללא שעברו בבית הדין הרבני.

זוג מעורב – התרת נישואין

כאשר בני הזוג שניהם יהודים וברצונם להתגרש, עליהם לעבור ככלל, הליך גירושין בבית הדין הרבני. אולם, היה ומדובר בבני זוג שהנם בני דתות שונות, בית הדין הרבני אינו מכיר כלל בנישואיהם. על כן, כאשר מערכת היחסים עלתה על שרטון ובני הזוג מעוניינים להתגרש, עליהם לפנות לבית המשפט לענייני משפחה ולהגיש בקשה להתרת נישואין. לשם הגשת הבקשה, כמו גם טיפול ביתר ענייני הגירושין כגון חלוקת הרכוש, משמורת ומזונות, יש לפנות לעורך דין המתמחה בדיני משפחה וגירושין.

פנייה לייצוג משפטי

מעוניינים להינשא בנישואים אזרחיים? מומלץ להיוועץ עם עורך דין מומחה אשר יסביר לבני הזוג אודות הפרוצדורה במדינות שונות בחו"ל ואודות חובת הרישום במרשם האוכלוסין עם חזרתם ארצה. כאשר בני זוג שנישאו בנישואים אזרחיים מעוניין להתגרש, גם אז ישנה חשיבות רבה מאוד לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי,  הן לעניין הגירושין עצמם והן לעניין הסוגיות האחרות שיש לטפל בהן עם פרידת בני הזוג, קרי, חלוקת הרכוש בין הצדדים, כמו גם משמורת ומזונות במקרה של ילדים משותפים.