גירושין וילדים

הליכי גירושין וילדים המעורבים בהם הנם שילוב שכיח אשר בכוחו לגרום נזק בלתי הפיך לילדים אשר לעיתים בשל רצון אחד הילדים הופכים לשחקנים בשדה הקרב שבין ההורים ומשמשים ככלי יוצר בידי אחד מההורים לניגוח בהורה האחר. לא אחת אישה הנעזבת על ידי בעלה ונשארת בבית לבדה עם הילדים מחליטה שלא לאפשר לילדים להתראות עם אביהם וזאת במטרה לנתקו מחייהם בשל מעלליו וזאת מבלי לחשוב לרגע על טובת הילדים אשר מצריכה את השארות אביהם בסביבה.

מנגד, לא כל המקרים זהים וישנם גם אמהות אשר מעודדות קשר רציף בין אב בוגדני שכזה לבין ילדיו וזאת על אף מעלליו של האחרון ואולם, כמעט תמיד, הגירושין באים על חשבון הילדים אשר הנם מרגישים לא אחת כי הם היו לא בסדר ועל כן הגירושין נעשו באשמתם.

כל סכסוך גירושין וילדים המשלב בתוכו את עניין משמורת הילדים והסדרי ראייה הנו משול לחבית נפץ המכילה בתוכה אין סוף חומר בערה אשר בכוחו להצית ויכוחים לנצח ואולם, גם תיק גירושין מורכב ככל שיהיה חייב לאפשר במהלך התקיימות הליך הגירושין קשר בין הילדים לבין כל אחד מהוריהם, ללא תלות או עניין במהות מעלליו לשלמות המשפחה או אפילו באם אותו צד אשר החל בהליכי הגירושין פשוט נטש את המשפחה ולא משנה מה הסיבה לכך!

שכיחות המקרים של ניגוח הילדים באחד מההורים במהלך הליך גירושין וילדים המעורבים בו עולה בהתמדה, דבר אשר גורם נזק בלתי הפיך. הסתת ילד כנגד הורהו לעיתים גורמת לנתק בקשר אשר לא תמיד ניתן להחיותו. מנגד, הסתת ילד עד כדי גרימה לכך כי לא ירצה מרצונו החופשי שלא לקיים כל קשר עם הורהו האחר נקראת " סרבנות קשר " או ניכור הורי. ישנם פסקי דין רבים המקיפים את נושא הניכור ההורי, אשר במהותו הנם סובבים סביב טענות האב אשר משלם ונושא בתשלומי מזונות ילדים אשר באופן שיטתי ועקבי מסרבים לקיים עימו כל קשר, שורשי ומהיסוד. מצב של תקשורת פתוחה לאחר הגירושין יכול להקל במעט על משקל האשם אותו נושאים הילדים בגירושין, דבר אשר לעתיד ימזער את הנזק ככל שייגרם.