אלימות במשפחה

צו הגנה / צו הרחקה

במדינתנו הקטנטונת מקרי אלימות במשפחה מגיעים לכותרות מדי יום. נגע האלימות ובמיוחד האלימות במשפחה הפך למכת מדינה.
לא אחת נרצחות נשים בידי בעליהן, תוך כדי ויכוח סתמי, לעיתים תחת השפעת אלכוהול או סמים.

קיימות מסגרות טיפוליות רבות ומגוונות לטיפול במקרי אלימות במשפחה, לרוב תוך כדי הוצאת האישה והילדים מהבית אל "מקלט" אשר יהווה עבורן כר סופג ומטרתו לרוב הינו שיקום ביטחונם העצמי והרחקתם ממקור האלימות. מנגד, ישנם מכונים רבים אשר מטרתם לטפל בגבר המכה, תוך כדי גילוי חולשותיו במהלך הטיפול ודיכוי הגורמים המביאים אותו להתפרצות אלימה.

הכלי המשפטי המרכזי אשר ניתן באמצעותו להתגונן מפני בן משפחה אלים הנו צו הגנה אשר ניתן להגישו בהתבסס על החוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א – 1991.

את הבקשה לצו הגנה ניתן להגיש לבית המשפט השלום, בית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני.

בן משפחה ע"פ החוק למניעת אלימות במשפחה הנו: בן זוג בהווה או בעבר, הורה או בן זוג של הורה, סב או סבתא, צאצא או צאצא של בן זוג, אח או אחות, גיס או גיסה, דוד או דודה, אחיין או אחיינית.

בנוסף, בן משפחה ע"פ החוק למניעת אלימות במשפחה הינו גם מי שאחראי לצרכי מחייתו, בריאותו, חינוכו או שלומו של קטין או חסר ישע המתגורר עמו, וקטין או חסר ישע המתגורר עם האחראי עליו.

במסגרת הבקשה לצו הגנה בית המשפט רשאי לתת צו האוסר על אדם להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להימצא בתחום מרחק מסוים מאותה דירה, אף אם יש לו זכות כלשהי בה, צו האוסר להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום, או צו האוסר לפעול בכל דרך המונעת או המקשה על שימוש בנכס המשמש כדין את בן המשפחה.

צו למניעת הטרדה מאיימת

מטרת החוק למניעת הטרדה מאיימת היא להגן על אדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו, בידי אדם אחר שנקט נגדו הטרדה מאיימת או שפגע בגופו. הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידיי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו.

הטרדה מאיימת יכול שתהא, בין השאר באחד מאלה : בבילוש, במארב או בהתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או בפגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת, בנקיטת איומים בפגיעה בו או במאיים עצמו ביצירת קשר עימו בין בע"פ, בכתב או בכל אמצעי אחר בפגיעה ברכושו, בשמו הטוב או בחופש התנועה שלו.

את הבקשה ניתן להגיש לבית המשפט השלום או לבית המשפט למשפחה במקרה בו מדובר בבן משפחה ע"פ ההגדרה הקבועה בחוק למניעת אלימות במשפחה. במקרה בו מדובר בקטין, יש לפנות לבית המשפט לנוער.

באם נוכח בית המשפט הדן בבקשה כי אכן פעל האדם תוך הטרדה מאיימת אזי, בכוחו להטיל צו המורה לאותו אדם לחדול ממעשיו ואף ימנע ממנו מלהתקרב לאדם המאוים בדומה למצב בו מוטל צו הגנה.

בפרקטיקה כיום, המקרים בהם יש להגיש בקשה לצו למניעת הטרדה מאיימת בשונה מצו הגנה הינם מקרי הטרדה מובהקים, המונעים קיום אורח חיים יום יומי תקין כדוגמא: שיחות טלפון מטרידות, מעשים הגובלים בהטרדה יום יומית כמו למשל במקרה בו בן זוג סוגר את ברז המים הראשי של הבית בשעה בה בת זוגו בדיוק מתקלחת….